Hoppa till huvudinnehåll

NordicWay 2

City lights at night

Detta projekt bidrar till utveckling och harmonisering av C-ITS tjänster där moln-till-moln kommunikation ska bidra till ett mer effektivt och säkert transportsystem. NordicWay 2 ska förbereda för implementering av C-ITS tjänster genom att utveckla en digital infrastruktur som stödjer hybrid kommunikation av trafikrelaterad data.

Både fordon och infrastruktur blir allt mer uppkopplade vilket skapar nya möjligheter för ett mer effektivt transportsystem. Med nya tjänster som genom smart kommunikation förbättrar trafikflöden och ökar trafiksäkerheten kommer i framtiden bidra till ökad framkomlighet och färre olyckor. NordicWay 2 har syfte att utveckla och testa Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) genom att stödja moln-till-moln kommunikation med både cellulär och korthållskommunikation som förbereder för implementering. Målet är att testa interoperabilitet för flera C-ITS tjänster och bidra till harmonisering genom att utveckla en digital infrastruktur som förbereder transportsystemet för uppkopplad och autonom körning. 

Inom ramen för projektet ansvarar CLOSER för utformning av två piloter för olika C-ITS tjänster med långsiktigt mål om implementering:

  1. Access control till definierad infrastruktur
  2. Dynamiska miljözoner

Access control till definierad infrastruktur syftar till att utveckla en digital arkitektur för informationsutbyte mellan trafikledningscentral och fordon för att möjliggöra ett trafiksystem där fordon som uppfyller vissa förbestämda krav får tillgång till infrastruktur med ledig kapacitet vid hög trafikbelastning. Detta kan på sikt bidra till mer effektiv trafikstyrning och incitament för mer hållbara fordon och transportupplägg. 

Dynamiska miljözoner syftar till att möta nutida och framtida utmaningar med emissioner i urbana miljöer och skapa möjligheter för städer att sätta virtuella zoner där fordonens karaktär skiftar när de kör in i zonen, i detta fall att en hybridbil går över från vanlig drift till eldrift. Dessa zoner kan behöva skifta över tid i och med aktuella utsläpp eller luftkvalitet varpå möjligheten att skapa dynamiska zoner ska testas. Genom att distribuera information om aktuell zon kan fordonen räkna ut när de behöver köra på vilken drivlina för att optimera användandet av el-drift. 

NordicWay 2 är ett samverkansprojekt mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige där både offentliga verksamheter och privat sektor deltar. Projektet delfinansieras av EU genom Connecting Europe Facility (CEF) programmet och pågår mellan 2017 – 2020. 

Noridc Way hemsida 

Vill du veta mer om NordicWay 2?