Hoppa till huvudinnehåll

Multimodal informationsdelning

Under våren och sommaren 2018 tog samarbetsprojektet Multimodal Informationsdelning (MMID) de första stegen mot att skapa förutsättningar för en standardiserad informationsdelningstjänst för industriella flöden. Projektet skedde i form av en förstudie och hade till syfte att, med hjälp av två s.k. "use-case" identifiera glapp i informationsflödet, något som idag uppstår vid omlastning mellan fordon och trafikslag.

vernon raineil unsplash

I kartläggningen identifieras möjliga informationsuttag från befintliga terminalsystem likväl som den data som kan erhållas inom ramen för sjöfartens Sea Traffic Management och järnvägens Shift2Rail (FR8HUB, Intelligent Video Gates). Utifrån kartläggningen av tillgängliga, och i nuläget aktörsspecifika data, utvecklas en systemarkitektur för att samla och sprida relevant information mellan logistikkedjans respektive aktörer med ett övergripande syfte i att kunna följa godsförsändelser och mäta kondition för gods i transit. En framtida möjlighet att i ökad grad kunna undvika effektivitetsbrister förväntas uppstå som ett resultat av en ökad transparens för transportköpare, likväl som kund och transportörer. En avgörande faktor för projektet är att utvärdera huruvida det finns effektiva affärsmodeller som distribuerar nyttan mellan samtliga involverade aktörer vilket ses som en grundläggande förutsättning för ett eventuellt framtida demonstrationsprojekt.

Projektdeltagare:
EricssonRISESandvik, CLOSER, TrafikverketLuftfartsverketSjöfartsverket

Publikationer

Vill du veta mer om Multimodal informationsdelning?