Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of Geofencing

GeoSence

GeoSence utarbetar lösningar för geofencing som syftar till att förbättra stadstrafikledning och planering.Projektet är ett gemensamt programinitiativ (JPI) Urban Europe-projekt som finansieras av Europeiska unionens Horizon 2020 och samlar projektpartners från Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien. GeoSence-projektperioden är april 2021 till mars 2024 med en budget på cirka 1,6 miljoner euro.

Mål

Det övergripande målet för projektet är att designa, pröva och utvärdera geofencing-koncept och lösningar för specifika fall i städer, inom projektet och från andra tidigare och pågående geofencing-initiativ, och att föreslå nya sätt att framgångsrikt distribuera geofencing-teknik. Verktyg för implementering samt metoder för att skala upp och sprida innovationen ytterligare i Europa kommer att föreslås inklusive t.ex. sätt att integrera geofencingfunktioner i beslutsfattande, byggd miljö och trafikhantering i städer.

Geosence är ett unikt europeiskt samarbete om geofencing inom trafikledning och planering.
Tio projektpartners kommer, tillsammans med åtta supportpartners och ett brett partnernätverk, att samarbeta nära i GeoSence och undersöka den fulla potentialen att implementera Geofencing-tekniken i stadstrafikledning och planering.

Läs mer

Finansiärer:

  • Detta projekt är en del av en JPI Urban Europe-utlysning, ERA-NET Urban Accessibility & Connectivity som samfinansieras av Europeiska kommissionen (Grant nr 875022)
  • Detta projekt får finansiering från Economic and Social Research Council (ESRC) i Storbritannien.
  • Detta projekt får finansiering från det tyska federala utbildningsministeriet (BMBF)
  • Detta projekt får finansiering från Norges forskningsråd (RCN)
  • Detta projekt får finansiering från Svenska Energimyndigheten (SWEA)