Hoppa till huvudinnehåll

Geofencing

Geofencing är ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Trafikverket och syftar till att samla nödvändiga aktörer inom samhälle, näringsliv och akademi för att tillsammans ta fram lösningar som ska främja användningen av geofencing i styrning av transportsystemet.

img 4518 wbb nyhet

Initiativet är ett av resultaten av en handlingsplan som togs fram av Trafikverket och fokuserar på att identifiera områden som kräver utveckling och där projekt behöver initieras för att driva arbetet framåt och säkerhetsställa skalbarhet av tekniken.

Om geofencing

Geofencing är ett samlingsbegrepp som omfattar tillämpningen av tekniska lösningar i kombination med lämpliga digitala och organisatoriska processer för att säkerställa att fordon följer bestämda egenskaper inom vissa geografiska områden. Geofencing bedöms vara ett viktigt verktyg för att skapa ett säkert vägtransportsystem för oskyddade trafikanter i dagens komplexa trafikmiljöer. Det bedöms också vara viktigt för att kunna möta såväl dagens som framtidens efterfrågan på säkra, fossiloberoende och tystare transporter. Forsknings- och innovationsprogrammet för geofencing har som syfte att facilitera och koordinera projekt samt initiativ som driver mot storskalig implementering.

Fordon är idag till stor del uppkopplade vilket kan användas för att skapa en hållbar och säker miljö. Geofencing definierar en digitaliserad geografisk zon inom vilken egenskaper hos uppkopplade fordon kan styras t.ex. hastighet och drivlina. På sikt kan geofencing också användas för att begränsa tillgång till specifika zoner eller områden. Ni kan läsa mer om geofencing på Trafikverkets hemsida.

Rapport om Geofencing

Programmet pågår fram till 2022, koordineras av CLOSER med medverkande styrgruppsparter: Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Veoneer AB, Stockholms stad, Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Trafikverket. Konsortiet breddas kontinuerligt och är en plattform för att dela med sig av kunskap inom geofencing. FoI-programmet har ett nära samarbete med Nordic Way-projekten och projektet Smarta Urbana Trafikzoner

Film: CLOSER med material från Ericsson, Mc Donalds, Scania, VeoneerVolvo Buses, Volvo Cars och Trafikverket. Ytterligare versioner av filmen finns under fliken filmer.

Presentation under Transportforum 2021

Av och med Malin Stoldt, Göteborgs Stad och Robin Billsjö, Stockholms stad. 

skarmavbild

Filmer om geofencing

Här finns två filmer om geofencing. Klippfilmen visar exemplifiering av geofencing i den urbana miljön. Animationen visar geofencings användningsområden.
computer

Om programmet

Med fyraårig finansiering från Trafikverket startade programmet våren 2019 för att driva på utveckling mot implementering av geofecning för säkrare och mer hållbara trafiksystem.
gearwheel

Partners

Forsknings- och innovationsprogrammet för geofencing är ett samverkansprojekt mellan samhälle, näringsliv och akademi som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.
news

Geofencing nyheter

Här kan du läsa nyheter om geofencing.

 

Vill du veta mer om Geofencing?