Hoppa till huvudinnehåll

DenCity steg 3

DenCity har utvecklat innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen Hållbara städer och samhällen. DenCity kommer efter steg 3 att ha bidragit till radikalt nytänkande och skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet i komplexa stadsutvecklingsprocesser.

dencity hubben vision

Mål

Målet har varit att skala upp och implementera lösningar for hållbara transporter i täta stadsdelar med höga krav pa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Brett partnerskap 

Projektet har haft en mångfacetterad inriktning och leveranserna har kunnat realiseras tack vare aktivt engagemang från ett flertal olika branscher. 

newspaper

DenCity nyheter

Här kan du läsa nyheter om allt spännande som pågår i DenCity.