Hoppa till huvudinnehåll

DenCity steg 3

DenCity har utvecklat innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen Hållbara städer och samhällen. DenCity kommer efter steg 3 att ha bidragit till radikalt nytänkande och skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet i komplexa stadsutvecklingsprocesser.

dencity hubben vision

Mål

Målet har varit att skala upp och implementera lösningar for hållbara transporter i täta stadsdelar med höga krav pa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Brett partnerskap 

Projektet har haft en mångfacetterad inriktning och leveranserna har kunnat realiseras tack vare aktivt engagemang från ett flertal olika branscher. 

dencity oversikt vision

Project Background

DenCity Stage 3 will contribute to a radical new approach and created innovative processes for sustainable densification with good urban environments and reduced traffic intensity.
stadsdels nara samlastning

Collective Loading on the District Level

This part of DenCity deals with the development and implementation of a scalable concept for collective loading of goods and waste.
truck

Zero-Emissions Transport

DenCity will bring electrified heavy goods and waste disposal vehicle into commercial traffic in Sweden and Europe.
mobilitybroker

Mobility Broker

Enabling package for property developers to offer mobile services. The goal of this work package is to establish Mobility Broker, which provides mobile services for property owners and arranges mobile...
postbox

Full-Service Property Delivery and Sharing Services

The goal of the full-service property delivery and sharing services is to establish and create the project documentation for the project handbook for full-service properties.
building

Surface-efficient transport solutions

A barge designed for use as a floating recycling centre on the river Göta älv. The floating recycling centre will accept most of the waste that an ordinary recycling centre accepts, i.e. combustible...
newspaper

DenCity nyheter

Här kan du läsa nyheter om allt spännande som pågår i DenCity.