Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projektmedlemmar

Västsvensk arena för flytande biogas är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Samhälle

Partners

 • Biogas Väst www.biogasvast.se

  Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är ökad  produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

 • Västra Götalandsregionen www.vgr.se

  Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik i Västra Götaland i syfte att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland.

   

Näringsliv

Partners

 • Fordonsgas www.fordonsgas.se

  FordonsGas är en del av Air Liquide Group. FordonsGas driver och utvecklar gastankstationer samt produktion av LBG. FordonsGas har idag tre tankställen för flytande gas; i Göteborg, Jönköping och Helsingborg samt öppnar ytterligare tankstationer för flytande gas i Götene och Mjölby under Q1 2019. FordonsGas produktionsanläggning för flytande biogas ligger i Lidköping.

   

 • Gasum www.gasum.com

  Gasum är ett nordiskt energibolag ägt av finska staten med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Gasum investerar för närvarande i utbyggnad av infrastruktur för LBG i form av pumpar och produktionsanläggningar.

 • Volvo Lastvagnar www.volvotrucks.se

  Volvo Lastvagnar är en av världens ledande tillverkare av lastbilar. I slutet av 2017 lanserade Volvo två nya tyngre lastbilsmodeller av EURO 6 klass som kan drivas på flytande metan.

   

Akademi

Partners

 • Chalmers tekniska högskola www.chalmers.se

  Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. All forskning, utbildning och nyttiggörande inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden.

 • IVL Svenska Miljöinstitutet www.ivl.se

  IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. IVL är en oberoende organisation som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet, all vinst investeras i mer miljöforskning.