Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Shift2Rail

Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER vid Lindholmen Science Park som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom Shift2Rail innovationsprogram 5 - godstransporter.

Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem och verkar inom Horizon 2020. Projektet ska fokusera på forskning, innovation och marknadsdrivna lösningar samt snabba upp införandet av nya och avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster.

Trafikverket är en av grundmedlemmarna i Shift2Rail och har i samarbete med CLOSER skapat ett kluster för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom innovationsprogram 5 - godstransporter. 

Shift2Rail ska dels bidra till att förverkliga EU:s ambitioner om överflyttning av trafik från väg till järnväg, dels stödja konkurrenskraften hos europeisk järnvägsindustri och förverkligandet av ett gemensamt europeiskt järnvägssystem.

Arbetet i Shift2Rail är uppdelat i fem innovationsprogram (IP) som i sin tur består av underliggande arbetsstrukturer:

 • IP1: Cost-efficient and Reliable Trains, including high capacity trains and high speed trains
 • IP2: Advanced Traffic Management & Control Systems
 • IP3: Cost-efficient, Sustainable and Reliable High Capacity Infrastructure
 • IP4: IT Solutions for Attractive Railway Services
 • IP5: Technologies for Sustainable & Attractive European Freight

Arbetet i IP5 att fördelas genom transparanta utlysningar. Utlysningarna kommer att vara riktade mot projektets medlemmar och till allmänheten. Totalt har IP5 en budget på ca 82 M€.
•    Öppna utlysningar: Non-JU members, minst 30 % av total budget, 24,6 M€.
•    Medlemsutlysningar: JU members, upp till 70 % av total budget, 57,4 M€.

Önskar du bli inbjuden till framtida möten och ta del av information om Shift2rail? Gör det via länken nedan.

Anmäl ditt intresse här

Kontakt
Trafikverket
Jan Bergstrand
Epost: jan.bergstrand@trafikverket.se 

CLOSER vid Lindholmen Science Park
Nicklas Blidberg
Epost: nicklas.blidberg@lindholmen.se

Publikationer

Rapporter

 • Exploring the role of blockchain technology in Mobility as a Service

  Publicerad den 6 oktober 2017
  Visa (pdf 4.08 MB)
 • Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Publicerad den 27 september 2017
  Visa (pdf 2.1 MB)
 • Gods- och avfallsdistribution på urbana vattenvägar

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 4.9 MB)
 • Commercial Feasibility of Urban Waterway Transportation in Gothenburg

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 2.14 MB)
 • Sustainability criteria for urban freight systems - a case study of DenCity

  Publicerad den 31 augusti 2016
  Visa (pdf 2.12 MB)
 • Master Thesis Estimating freight deliveries in urban environments - An application to Frihamnen

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 3.83 MB)

Presentationer

 • Implementing Inland Waterway Transportation in Urban Logistics

  Publicerad den 14 november 2016
  Visa (pdf 1.71 MB)
 • Urban waterways - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 1.45 MB)
 • Sustainability criteria - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 2.55 MB)
 • Presentation An Impact Analysis of Urban Activity in terms of Goods Transport Operations

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 726.87 KB)