Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

I mars 2015 blev det klart att VINNOVA stöttar en ny förstudie som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen". Projektet koordineras av Closer och projektleds av DB Schenker Consulting.

Med kringfartslogistik menas gränssnitten mellan urbana och interurbana transporter, transporter mellan städer till och från industriområden, terminaler, hamnar, etc. Traditionellt har forskningen och projekt utförts på stadskärnor (Citylogistik) eller på långväga transporter. Dessa transporter berörs och påverkas dock i hög grad av hur infrastrukturen utnyttjas i urbana områden och det är viktigt att också fokusera på interaktionen mellan de båda.

Kringfartslogistik är ett område och projektförslag som Closers arbetsgrupp diskuterat under en längre tid, där partners varit överens om att mer kunskap och tester behövs.

I mars 2015 beviljades en sådan förstudie av VINNOVA. Finansiering sker via FFI. Syftet med förstudien är att undersöka potentialen av en effektivisering av in- och kringfartslogistiken för godstrafik, för att i förlängningen även göra fullskaliga demonstrationer. 

Totalt ingår sju partners från näringsliv, forskningsinstitut, högskolor och myndigheter från hela Sverige: DB Schenker Consulting, AB Volvo, Scania, Chalmers, KTH, Trafikverket och Closer vid Lindholmen Science Park. Projektet påbörjades 2015-04-01 och pågår till 2016-03-31.

Kontakt
Heléne Giaina, Schenker Consulting AB
Tel: (+46) 031 - 703 8101
E-post: helene.giaina@dbschenker.com

Projektledare Lina Moritz på Lindholmen Science Park
Mail: lina.moritz@lindholmen.se 
Telefon: 031-764 70 43

Publikationer

Rapporter

 • Ring road logistics - efficient use of infrastructure

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 1.65 MB)
 • Sub-report - Cost benefit analysis

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 474.38 KB)
 • Sub-report - Regelverk för Kringfartslogistik

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 672.99 KB)
 • Appendices - Ring road logistics

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 946 KB)
 • Sub-report - Technology and Service Development

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 700.71 KB)
 • Sub-report - Mål, policies och incitament

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 2.28 MB)
 • Sub-report - Criteria for sustainable freight

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 376.01 KB)
 • Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 1.72 MB)
 • (Bilagor) Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 5.49 MB)

Presentationer

 • Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.32 MB)