Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet

Projektet ”Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet” syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna hantera hinder kopplade till horisontella samarbeten, med avseende på affärsmodeller och teknik. För att åstadkomma detta kommer fyra svenska fall studeras i projektet, varav ett är ett potentiellt nytt samarbete mellan SSAB och ICA som undersöker möjligheterna till samlastning på sträckan Borlänge-Luleå. 

Grundidén är att samlastningen ska ske på järnväg på den lediga kapacitet som finns kopplat till SSABs befintliga tåglägen. ICA använder idag vägtransporter för att transportera gods till Umeå och om en överflyttning av hela ICAs godsflöde, som ett resultat av projektet, skulle kunna ske i framtiden, skulle detta innebära en avlastning med cirka 9 000 trailers per år för vägsystemet. 

Horisontella samarbeten kan ge stora positiva effekter på bland annat miljö, transportkostnader och trängsel. Genom att följa utvecklingen av ett nytt potentiellt horisontellt samarbete har projektet som mål att ta fram och föreslå generaliserbara lösningar för att överbrygga olika hinder för horisontella samarbeten. Detta förväntas bidra till att fler horisontella samarbeten kan uppstå i framtiden.
Projektet pågår till 2017-12-15. Det finansieras av Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj och leds av CLOSER. Projektdeltagare är 

 

Projektdeltagare:
SSAB, ICA, Hector Rail, Trafikverket, RISE, VTG och CLOSER

Publikation

Rapporter

  • Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet

    Publicerad den 29 januari 2018
    Visa (pdf 888.34 KB)