Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om programmet gammal

Med fyraårig finansiering från Trafikverket startade programmet våren 2019 för att driva på utveckling mot implementering av geofecning för säkrare och mer hållbara trafiksystem. 

Geofencingprogrammet har som syfte att fungera som facilitator och kunskapsnod. Där möts samhälls- och näringslivsaktörer för att stödja handlingsplanens rekommendationer och inleda nödvändiga utvecklingssteg inom området. Programmet ska möjliggöra för koordinerade processer och system vilket medför skalbarhet och implementering både nationellt och internationellt.

 

bildgeo.jpg

 

I december 2018 presenterades en övergripande handlingsplan med en 7-punktslista som pekar ut prioriterade aktiviteter för implementering av geofencing som ett verktyg för att bättre kvalitetssäkra viktiga hållbarhetsaspekter i urbana miljöer. En av de sju punkterna består i att etablera ett forsknings- och innovationsprogram som driver på utvecklingsarbetet gentemot en gemensam satt vision; att genom en kombination av teknik, IT- och kommunikationsinfrastruktur och stadens utformning främja hållbara, trygga och säkra folktäta miljöer. Detta program drivs nu inom ramen för CLOSER.

Förväntade resultat

  • Initiera och genomföra förstudier och innovationsprojekt inom området
  • Upprätta beslutsunderlag för ändringar i regelverk
  • Genomföra pilot- och demonstrationsprojekt i utpekade områden
  • Säkerställa överhörning mellan pågående initiativ och relaterade områden
  • Bli en kunskapsnod och tillhandahålla expertis inom området