Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Bakgrund

Efter terrordådet på Drottninggatan under 2017, fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att testa geofencing i demonstrationsprojekt i urban miljö. Arbetet gjordes i nära samverkan med fordonsindustrin samt Stockholms stad och Göteborgs stad. 

Uppdraget resulterade dels i en demonstration av koncept för geofencing, dels i en övergripande handlingsplan, som påvisar vägen mot implementeringen av det digitala verktyget geofencing i större skala. På demonstrationen i maj 2018 visades funktioner såsom säkrad maxhastighet, styrd drivlina samt tillgång till utpekat område, i en folktät zon i Stockholm. Syftet med demonstrationen var att visualisera potentialen med geofencing för att utveckla ett vägtransportsystem där oskyddade trafikanter och fordon kan samexistera i komplexa miljöer med hög säkerhet och trygghet.

I dag saknas framför allt två viktiga förutsättningar för att en storskalig introduktion av geofencing ska kunna göras i våra städer – dels en fungerande IT- och kommunikationsinfrastruktur, dels ett tillämpbart regelverk. Därför tog uppdraget i samverkan med näringsliv och myndigheter fram en handlingsplan, en lista på sju punkter som syftar till att bana väg för implementering och uppskalning av geofencing-konceptet. Utgångspunkten för de sju punkterna i handlingsplanen är den utmaning som det innebär att utgå från lokala förutsättningar för att uppnå önskade samhällseffekter när det gäller framförallt säkerhet och miljö i städer, och samtidigt möjliggöra för nationell och internationell interoperabilitet. Den viktigaste förutsättningen för att handlingsplanen ska realiseras i sin helhet är därför att det etableras en samverkansplattform med tydlig innovationsagenda. Handlingsplanen fokuserar både på genomförande av piloter utifrån de förutsättningar som råder, men också på att initiera en översyn av legala förutsättningar liksom nödvändiga digitala gränssnitt.

De sju punkterna i handlingsplanen är:

  • Etablera ett FoI-program med riktade forsknings- och innovationsprojekt för att ta fram nödvändigt underlag för arbetet med handlingsplanens samtliga punkter.
  • Verka för lagstiftning och regelverk som stöttar implementering av geofencing
  • Utveckla organisatoriska och digitala processer samt data för geofencing-zoner
  • Utveckla system, rutiner och processer för självreglerande system och styrning i smarta zoner
  • Utreda den samhällsekonomiska och affärsmässiga potentialen
  • Verka för en nationell och internationell harmonisering
  • Främja och driva demonstrations- och pilotprojekt