Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Associerade projekt

Det finns idag ett flertal pågående projekt och initiativ som verkar för utveckling av tekniken. 

Projekt

 • ElectriCity www.goteborgelectricity.se

  Hur skapar man förutsättningar för en hållbar och attraktiv kollektivtrafik? I Göteborg arbetade industri, forskare och samhälle tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet som sträckte sig fram till 2018 går under benämningen ElectriCity. Här deltog Volvokoncernen, Chalmers, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Akademiska Hus, Keolis, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

 • noridicway_logo_hemsidan

  NordicWay 2 Läs mer

  Detta projekt ämnade att bidra till utveckling och harmonisering av C-ITS tjänster där moln-till-moln kommunikation ska bidra till ett mer effektivt och säkert transportsystem. NordicWay 2 ämnade att förbereda för implementering av C-ITS tjänster genom att utveckla en digital infrastruktur som stödjer hybrid kommunikation av trafikrelaterad data. 

 • Smarta urbana trafikzoner Läs mer

  Projektet ämnar utveckla koncept för smarta urbana trafikzoner där fordons egenskaper kan styras inom definierade zoner utifrån efterfrågade funktionskrav. På lång sikt beräknas dessa koncept leda till radikalt nytänkande av planering och styrning av trafik samt skapa innovativa processer som möjliggör goda stadsmiljöer med färre trafikolyckor och mindre hälsopåverkande emissioner som följd.