Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Associerade projekt

Det finns idag ett flertal pågående projekt och initiativ som verkar för utveckling av tekniken. 

Projekt

  • noridicway_logo_hemsidan

    NordicWay 2 Läs mer

    Detta projekt ämnade att bidra till utveckling och harmonisering av C-ITS tjänster där moln-till-moln kommunikation ska bidra till ett mer effektivt och säkert transportsystem. NordicWay 2 ämnade att förbereda för implementering av C-ITS tjänster genom att utveckla en digital infrastruktur som stödjer hybrid kommunikation av trafikrelaterad data. 

  • Smarta urbana trafikzoner Läs mer

    Projektet ämnar utveckla koncept för smarta urbana trafikzoner där fordons egenskaper kan styras inom definierade zoner utifrån efterfrågade funktionskrav. På lång sikt beräknas dessa koncept leda till radikalt nytänkande av planering och styrning av trafik samt skapa innovativa processer som möjliggör goda stadsmiljöer med färre trafikolyckor och mindre hälsopåverkande emissioner som följd.