Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Geofencing - Samverkan kring digitalisering för trygga och smarta städer

Geofencing

I december 2018 presenterades en övergripande handlingsplan med en 7-punktslista som pekar ut prioriterade aktiviteter för implementering av geofencing som ett verktyg för att bättre kvalitetssäkra viktiga hållbarhetsaspekter i urbana miljöer. En av de sju punkterna består i att etablera ett forsknings- och innovationsprogram som driver på utvecklingsarbetet gentemot en gemensam satt vision; att genom en kombination av teknik, IT- och kommunikationsinfrastruktur och stadens utformning främja hållbara, trygga och säkra folktäta miljöer. Detta program drivs nu inom ramen för CLOSER.

Fordon är idag till stor del uppkopplade vilket kan användas för att skapa en hållbar och säker miljö. Geofencing definierar en digitaliserad geografisk zon inom vilken egenskaper hos uppkopplade fordon kan styras t.ex. hastighet och drivlina. På sikt kan geofencing också användas för att begränsa tillgång till specifika zoner eller områden. Geofencing bedöms som ett viktigt verktyg för att skapa ett säkert vägtransportsystem i dagens komplexa trafikmiljöer och samtidigt möta såväl dagens som framtidens efterfrågan på säkra, fossiloberoende och tystare transporter. Med andra ord är geofencing ett verktyg för att bättre kvalitetssäkra viktiga hållbarhetsaspekter i staden.

Det etablerade forsknings- och innovationsprogrammet har som syfte att fungera som facilitator och kunskapsnod där nödvändiga samhälls- och näringslivsaktörer kommer samman för att understödja handlingsplanens rekommendationer och initiera nödvändiga utvecklingssteg inom området. Programmet ska möjliggöra harmoniserade och interoperabla processer och system vilket föranleder skalbarhet och implementering både nationellt och internationellt.

Förväntade resultat

 • Initiera och genomföra förstudier och innovationsprojekt inom området
 • Upprätta beslutsunderlag för ändringar i regelverk
 • Genomföra pilot- och demonstrationsprojekt i utpekade områden
 • Säkerställa överhörning mellan pågående initiativ och relaterade områden
 • Bli en kunskapsnod och tillhandahålla expertis inom området

Programmet kommer att drivas fram till 2022 och medfinansieras av Trafikverket. Medverkande parter är Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Veoneer, Stockholms stad, Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Trafikverket, men fler aktörer beräknas ansluta under tiden.

Mer info om Demodagen 29e maj 2018

Mer info om handlingsplanen på Trafikverkets webb

Läs mer på Regeringskansliets webb 

Relaterade projekt

Projekt

 • noridicway_logo_hemsidan

  NordicWay 2 Läs mer

  Detta projekt bidrar till utveckling och harmonisering av C-ITS tjänster där moln-till-moln kommunikation ska bidra till ett mer effektivt och säkert transportsystem. NordicWay 2 ska förbereda för implementering av C-ITS tjänster genom att utveckla en digital infrastruktur som stödjer hybrid kommunikation av trafikrelaterad data. 

Vill du veta mer om Geofencing?

 • Hannes Lindkvist
  Projektledare
  Geofencing, Terminaler & Automation