Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Genomförbarhetsstudie energiförsörjning gods

Utmaningen med att ställa om godstransportsektorn till fossilfri energi kommer att kräva mer än ett energislag. Elektrifiering är ett lovande alternativ för urban distribution i stadsregioner och även interregionalt mellan storstadsregionerna. För att försörja hela Sverige med fossilfri energi kommer det dock att krävas alternativa drivmedel. 

Metangas ses som ett av flera alternativ till dieselmotorn för tung trafik. Metan finns i stora mängder som naturgas men kan även framställas fossilfritt till Biogas ur förnybara råvaror.  Gasen kan antingen användas i komprimerad form i trycktankar (CNG/CBG) eller i kyld, förvätskad form (LNG/LBG). CNG används i stora mängder globalt sett och är av en väl beprövad teknik. Problemet med komprimerad metan är att räckvidden inte är tillräcklig för många godstransporter. Genom att förvätska gasen ökar räckvidden betydligt och passar då bättre in i många logistiska system.

Genomförbarhetsstudie energiförsörjning för gods kommer att identifiera kostnadseffektiva koncept för logistikupplägg som anpassas till Compressed biogas(CBG) respektive Liquified biogas (LBG) samt varuägare och intressenter som är intresserade av att investera i CBG respektive LBG för godstransporter. Faktorer som hindrar en kommersiellt hållbar introduktion av biogasdrivna logistikflöden kommer att undersökas och en analys av hur infrastrukturen kan se ut för att försörja marknaden med biogas kommer att göras. Målet är att identifiera möjliga demonstrationsprojekt med intresserade företag och varuägare där ett logistikupplägg för alternativa bränslen kan aktualiseras. 

Samverkande parter är Region Jönköping, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Blekinge, Region Örebro län, VTI och Energikontoret Sydost