Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Framtidens godstransporter

Fler eldrivna transporter i städerna. Högre automatiseringsgrad vid lastning och lossning. Bättre kommunikation mellan trafikslag. Det är några av utgångspunkterna för de genomförbarhets-studier som nu startas i regi av CLOSER, den nationella samverkansplattformen för transporteffektivitet.

Målet är att få fram koncept som kan bilda bas för nya kommersiella och internationellt konkurrenskraftiga transportlösningar, säger Sofie Vennersten, programansvarig för CLOSER vid Lindholmen Science Park, som är en samverkansplattform för näringslivet, akademien och olika samhällsaktörer.

Totalt ska sju genomförbarhetsstudier genomföras fram till sommaren inom två huvudområden:

  • Uppkopplade och digitaliserade logistiksystem.
  • Logistiklösningar som påskyndar övergången till en hållbar transportsektor.

Några konkreta exempel:

Utvecklande av digitala lås kommer att förenkla e-handeln för privatpersoner.

Skapa förutsättningar för elektrifierade sopbilar, vilket gör städerna både blir tystare och mer miljövänliga.

Elektrifierade lastbilsflottor i täta stadsmiljöer ger en mer resurssnål och effektiv distribution av varor.

Alltihop är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter. Totalt omfattar satsningen 11,7 miljoner kronor; hälften av pengarna kommer från Vinnova och Trafikverket, den andra hälften från de totalt 26 projektdeltagarna.

 –  Sverige ligger mycket långt framme när det gäller att samverka för att få fram innovativa lösningar. Här ser vi nu möjligheter att ta nya, djärva steg som definitivt kan öka den svenska konkurrensförmågan, säger Sofie Vennersten.

Det handlar om att skapa förutsättningar för att i kommande skeden kunna demonstrera följande:

- förutsättningar för automatisering av lastning och omlastning i dynamiska logistikmiljöer
- plattform för multimodal informationsdelning
- förutsättningar för förbättrade hemleveranser via digitala lås
- analys av lämpliga tillgångar på LBG kopplat till lämpliga godsflöden 
- regionala och urbana flöden lämpliga för elektrifiering studieras för planering och bättre utnyttjande av laddinfrastruktur
- analysera eventuella behov av förändrade logistikupplägg för sophämtning som konsekvens av framtida elektrifierade lastbilsflottor 
- analysera eventuella behov av förändrade logistikupplägg för distribution som konsekvens av framtida elektrifierade lastbilsflottor i täta urbana miljöer

Dessutom startas en strategisk arbetsgrupp kring uppkopplad & digitaliserad logistik inom CLOSER.