Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Yteffektiva transportlösningar

En pråm designas för att användas som en flytande Återvinningscentral på Götaälv. Den flytande återvinningscentralen (ÅVC) kommer att ta emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. 

 

Kort beskrivning om pilotkonceptet

Rent praktiskt kommer pråmen att användas som en flytande Återvinningscentral (ÅVC) där folk kan slänga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik utan att köra bil till de befintliga ÅVCer som ligger på ”inlandet”. Den flytande ÅVCn kommer även att ta emot saker för återbruk i samarbete med Emmaus.

Tanken är att den flytande ÅVC stannar två dagar i taget på olika kajer längs Göta Älv och har öppet ett antal timmar varje dag. I slutet av veckan kommer pråmen att åka till Marieholm där en kranbil kommer att ta över och köra till Renova AB – Skräppekärr för att lasta av avfallet. Piloten är indelad i två faser. En fas under hösten 2019 och en under våren 2020. Varje fas håller på i sex och en halv vecka. Vi använder pausen mellan faserna för justeringar på piloten.

Syfte och mål

Syftet med piloten  är att undersöka förutsättningarna för att avlasta vägnätet samt minska bilberoendet genom samlastade leveranser för större volymer av avfall på vatten. 

Målet är att genomföra en pilot med en flytande ÅVC samt ta fram förslag för att underlätta processer inom staden gällande hur man kan planera och utnyttja kajerna framöver.

Nuläget

Under våren 2019 gjordes en undersökning angående vanor hos de boende kring avfallshantering av två examensarbetare från Handelshögskolan. Resultat är viktiga för att bättre förstå boendes normer men också att få återkoppling angående projektet. Samtidigt har vi kommit överens med de parter som antingen förvaltar eller äger våra utvalda kajplatser för projektet och arbetar med kommunikationsplanen för att nå boenden och relevanta målgrupper. Huvudkriteriet för de utpekade kajplatserna är tillgänglighet för boende i närheten, främst för gående och cyklister.

Mer information om Återvinningspråmen

Följande kajplatser kommer att användas:

 • Eriksbergstorget
 • Sannegårdshamnen
 • Stigbergskajen (mot Fiskhamnen)
 • Rosenlund
 • Stenpiren

Nästa steg

 • En kommunikationsplan för piloten - inom detta arbete är utmaningen att få boenden nå pråmen utan att köra bil.  Olika alternativ kommer att ombesörjas som kan erbjudas till de boende såsom el-lastcyklar eller kärror. 
 • Alla parter skriver på en överenskommelse gällande tillgång till kajer.
 • Lansering av piloten den 21a september. 
 • Arrangemang av studiebesök från fler aktörer. 

Samarbete i projektet

Parterna som har kommit överens om att ge tillgång till utpekade kajplatser längs Göta Älv där Kretslopp och vatten ska placera en flytande Återvinningscentral är följande:

 • Trafikkontoret, Göteborgs Stad
 • Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad
 • Göteborgs Fiskauktion
 • Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs Stad 
 • Älvstranden Utveckling AB
 • Eriksbergs Samfällighetsförening

Projektpartners

 • Trafikkontoret, Göteborgs Stad
 • Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad
 • SSPA
 • Stockholm Stad
 • AB Volvo