Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Yteffektiva transportlösningar

Rent praktiskt kommer en pråm att användas som en flytande Återvinningscentral där folk kan slänga grovavfall, men också förpackningar, farligt avfall och elektronik utan att köra bill till de befintliga ÅVC som ligger på ”inlandet”.

Tanken är att pråmen stannar några timmar i ett par dagar i veckan vid en kaj längs Götaälven. I slutet av veckan kommer pråmen att åka till Marieholm där en kranbil kommer köra sista biten till Renova AB – Skräppekärr i Hjällbo för att avlasta avfallet. Vi planerar att piloten ska göras i två faser. En fas under hösten 2019 och under våren 2020. Varje fas håller tre månader. Vi använder pausen mellan faserna för justeringar på piloten.

Nuläget

Arbetspaketet har nu pekat ut de lämpliga kajplatserna vid både älvkanter längs Götaälven för piloten. Kriterier från början har varit att de är lättillgängliga och ligger nära boendeområden. Just nu håller vi på med att få tillgång till dem från olika förvaltare. Utöver detta går arbete med att designa pråmen framåt. Samtidigt har två exjobbare presenterat intressanta resultat från sitt pågående examensarbete om återvinningsbeteende hos boenden i de områdena i fokus. Dessa resultat kommer att bli jätte viktiga för utvärderingen av piloten i senare skede i projektet.

Nästa steg

Nästa steg är en kommunikationsplan för piloten. Inom kommunikationsarbete är en av de stora utmaningarna att få boenden nå pråmen utan att köra bil. Vi kommer därför att titta på olika mobilitets alternativ som vi kan erbjuda till dem. För detta håller vi på att undersöker möjligheter för att samarbeta och integrera med Arbetspaket ”Mobility Broker”.