Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Automatiserade logistiktjänster

Shutterstock, chombosan

Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna. För att kunna öka möjligheterna till planering och effektivisering krävs teknik för att hantera bland annat informationsflöden, samordning, styrning och övervakning av regelefterlevnad.

Projektet, som görs inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, bedrivs av partners från näringsliv, akademi och myndigheter och är en förstudie som ämnar att identifiera effektiviseringsmöjligheter genom automatiserade logistiktjänster. Detta via uppkoppling av gods, lastbärare och fordon så att transportflöden kan synkroniseras och konsolideras samt hantering och förflyttning automatiseras.

En del av projektet blir även att identifiera hur automatiserade logistiktjänster kan underlätta insamlingen av väsentliga data gällande hur godstransportsystemen ser ut, det vill säga få koll på vilka typer av godstransporter som utförs och hur de utförs, vilket kunskapen om idag är mycket bristfällig. Viktigaste biten är att ta fram vilka nyttor som automatiserade logistiktjänster kan göra för olika aktörer, men också för samhället i stort.

Projekten kommer behandla följande frågeställningar:

 • Identifiering av konkreta logistik-case bestående av tjänster, funktioner, flöden och noder där det förväntas finnas stora effektiviseringspotentialer och som är specifikt intressant ur ett automationsperspektiv samt för kommande demonstrationsprojekt
  • Vilka vinster/nyttor finns av automatiserad och uppkopplad godstransport, och för vem? (Intressentanalys/affärslogik)
  • Hur ser kunskapsläget ut (identifiering av tidigare relevanta projekt och studier)
  • Hur ser marknadsutvecklingen ut för aktuella regionala och urbana godsflöden samt vilken samhällelig (bl a. trafik-) styrning kan förväntas?
 • Vilken typ av möjliggörande teknik finns, såsom
  • Automatiserad gods-/lastbärar-/fordonsspårning & styrning
  • Automatiserad hantering och transport (b.la. körning, lastning/lossning och lagring)
  • Automatiserad insamling av data (systematisering)
 • Vilka samarbetskonstellationer måste etableras för att få bärkraft i en automatiserad logistiktjänst?
Projektet är 50% finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektdeltagare: Region Örebro län, Gävle kommun, DHL, Trafikanalys, Chalmers, Sweco, Sandvik, Invotech och CargoBeacon.

Publikationer

Rapporter

 • Automatiserade logistiktjänster slutrapport

  Publicerad den 9 oktober 2017
  Visa (pdf 3.29 MB)

Vill du veta mer om Automatiserade logistiktjänster?

 • Jonas Eriksson
  Projektledare
  Järnväg, terminaler, uppkopplad & digitaliserad logistik