Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Partners

Genom att samla den svenska kompetensen kan CLOSERs partners gemensamt ta sig an de stora utmaningar som transportsystemet står inför. 

Vi vill bredda partnerskapet i CLOSER och få med aktörer från hela landet så att vi kan skapa aktiviteter och projekt runt om i Sverige. Om du är intresserad av att samarbeta läs mer här

Samhälle

Partners

 • Malmö stad www.malmo.se

  Malmö stad är en organisation med cirka 20.000 anställda. Våra verksamheter möter du som är Malmöbo troligtvis varje dag i någon form. Det som binder oss samman är att vi ska ge dig service av hög kvalitet.

 • Helsingborg kommun www.helsingborg.se

  Helsingborg är en av Sveriges snabbast växande städer och fungerar med sitt strategiska läge som ett viktigt logistiknav. Staden har tagit positionen som ett e-handelscentrum med E-commerce Park, en hög täthet av e-handlare och högskoleutbildningar som är relaterade till e-handel, teknikutveckling och digitalisering.

 • Region Jönköpings län www.rjl.se

  Region Jönköpings län uppgift är att göra bra saker så att de som lever och verkar i Jönköpings län har ett bra liv, att fler människor väljer att bosätta sig eller turista här och att företag väljer Region Jönköpings län för etableringar och investeringar.

 • Region Skåne www.skane.se

  Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Region Skåne verkar för att lyfta in det regionala perspektivet i den fysiska planeringen, för att stärka en långsiktig hållbar tillväxt och utveckling.

 • Västra Götalandsregionen www.vgr.se

  Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. 

   

 • Region Örebro

  Region Örebro län www.regionorebrolan.se

  En förutsättning för att en region ska kunna växa hållbart är bra kommunikationer. Därför arbetar Region Örebro län för att möjliggöra hållbara och innovativa godstransportlösningar till, från, inom och genom Örebroregionen. Arbetet omfattar alla trafikslag: flyg-, järnvägs- och vägtransporter samt samarbete med för regionen viktiga hamnar

 • Sundsvall Logistikpark AB www.sundsvalllogistikpark.se

  Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som ska samordna utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA och är viktig både för miljön och regionens tillväxt. Sundsvall Logistikpark AB har fått i uppdrag att driva utvecklingen enligt den fördjupade översiktsplan som kommunfullmäktige har antagit och den detaljplan som har vunnit laga kraft.

 • Göteborg Stad www.goteborg.se

  Göteborgs Stad växer och utvecklas med inriktning på att skapa en tätare och mer hållbar och öppen stad med attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv. 

 • Stockholms stad www.stockholm.se

  I Stockholms stad arbetar över 39 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Trafikkontoret är en förvaltning som arbetar för att trafiksystemet ska vara pålitligt, tryggt och säkert med minimal klimatpåverkan.

 • Trafikverket www.trafikverket.se

  Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktigt planering av det samlade transportsystemet.

 • Örebro kommun www.orebro.se

  Örebro är en vacker stad i hjärtat av Sverige. Befolkningen på drygt 155 000 (2020) gör den till den sjätte största kommunen i landet. Med sin närhet till Stockholm (200 km), Göteborg och Oslo (Båda 300 km) är det ett naturligt logistiskt centrum i Skandinavien. Dess attraktiva position gör Örebro till en mångfacetterad affärsregion och en idealisk plats för konferensen och mässor. Infrastrukturen är bra med ett resecenter för tåg och buss samt Örebro flygplats.

Näringsliv

Partners

 • AFRY www.afry.com

  Afry är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

 • CargoSpace24 www.cargospace24.com

  Att förflytta saker och produkter är allas vardag och har pågått sedan urminnes tider och då haft sina
  problem. I dagens moderna samhälle har det dykt upp nya logistka problem och det är miljö, trafik stockningar, chaufförsbrist och separata ”stuprörs” problem. Denna kedja är nu på väga att lösas med crikulär ekonomi och tjänster som CS24. Vi skapar förutsättningar för den digitala logistikkedjan i en plattform. CS24 är bryggan mellan transport och köpare för att säkerställa information så som Co2 redovisning, närmaste fordon för ett uppdra som matchas med ledigt fordon samt information kring fordon och förarstatus att förare ej kört för många dagar i Sverige (cabotage) samt är försäkrade etc.. Allt detta för att göra beställar ansvaret rätt och tryggt.

 • Coop www.coop.se

  Det finns cirka 659 Coop-butiker runt om i vårt land. De ägs av 3,4 miljoner medlemmar i 32 konsumentföreningar. Medlemsägandet förpliktar och vi står på konsumenternas sida. Vi värnar om miljö och hälsa. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad medlemmarna prioriterar och efterfrågar.

 • DHL www.dhl.se

  DHL finns i över 200 länder och territorier över hela världen, vilket gör det till det världens mest internationella företag med mer än 325 000 anställda. DHL är en del av världens ledande post-och logistikkoncern Deutsche Post DHL Group och omfattar affärsenheterna: DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding och DHL Supply Chain.

 • Dokiv www.dokiv.com

  Dokiv erbjuder innovativa molnbaserade systemlösningar som effektivt hjälper företag inom logistik & transport att arbeta digitalt och skala bort onödig manuell administration. Dokivs styrka är att fokus läggs på att bygga smarta, konsultoberoende lösningar med minimal uppstarts- och inlärningsprocess, vilket gör att även det mest ekonomiskt och tidsmässigt pressade företag kan ta del av digitaliseringens alla fördelar.

 • Einride www.einride.se

  Einride är ett startupföretag inom elektromobilitet som kombinerar utveckling av en autonom elektrisk lastbil (Einride Pod) med utveckling av en mjukvaruplattform för planering, utförande och analys av eldrivna godstransporter (Einride Freight Mobility Platform). Den lösning som tillhandahålls av Einride är utformad för att hantera de stora utmaningarna som transportindustrin för närvarande står inför: beroende av fossila bränslen, ineffektivitet på systemnivå och allt större kapacitetsbegränsningar på grund av brist på lastbilsförare. Idag har Einride flera kunder och under hösten 2020 påbörjade företaget transporter med eldrivna tunga lastbilar med förare.

 • GLC - Göteborgs Lastbilcentral www.glc.se

  GLC är ett av Västsveriges starkaste transportföretag och har ungefär 350 fordon och 400 personer i verksamheten. GLC arbetar främst inom de mer kvalificerade delarna av transportsektorn; thermo & distribution, anläggning & renhållning, tung- & specialtransporter samt flytt- och magasineringstjänster. Genom GLC får man också tillgång till andra tjänster som till exempel ett stort, modernt och väl placerat kyl- och fryslager.

  GLC är helhetsleverantören som ligger steget före, och är det naturliga valet för alla som söker hållbar kvalitet och goda affärer inom transport och logistik.

 • greencarrier-logo

  Greencarrier www.greencarrier.com

  Greencarrier är ett av Nordens största privatägda transportföretag som specialiserat sig på globala logistiklösningar. Med 800 anställda och kontor i 12 länder arbetar man inom två affärsområden: Greencarrier Freight Services och Greencarrier Liner Agency. Med personligt engagemang erbjuder man smarta och hållbara transportlösningar över hela världen.

 • Koucky & Partners www.koucky.se

  Koucky & Partners AB är ett specialiserat konsultbolag med inriktning mot hållbar mobilitet och gränsområdet trafik och miljö. Koucky & Partners förenar akademisk kompetens med praktisk erfarenhet och en förståelse av de praktiska utmaningar kunderna står inför med mål är hjälpa kunderna att nå sina mål – och lite till. Vår övergripande nisch är hållbar mobilitet och gränsområdet trafik och miljö.

 • Kubicom www.kubicom.com

  Kubicom är en digital plattform för hantering av maskin-, transport- och installationsarbeten. Plattformen knyter samman beställare och leverantörer i en sammanhängande digital informationskedja och gör det enkelt för dig att hantera alla de administrativa moment och uppgifter som dyker upp under en dag i branschen. Välj mellan att arbeta i din dator direkt genom webbgränssnittet eller öppna upp appen i din mobila enhet, med Kubicom kan du enkelt dokumentera och rapportera digitalt!

   

 • MOVEBYBIKE www.movebybike.com

  MOVEBYBiKE bedriver idag citylogistik i ett antal städer i Sverige, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö, där företaget grundades 2012. MOVEBYBiKE växer för varje år med ökande ehandel och stigande miljömedvetenhet. Genom att utnyttja stora elassisterade lastcyklar och den dubbla infrastrukturen med gator och cykelvägar, överträffar vi lastbilar och budbilar med över 50% i leveranseffektivitet ”last mile”. Vi transporterar mer än skåpbilar men utan utsläpp och buller, med mindre trängsel, 90% lägre energiförbrukning och en säkrare stadsmiljö. MOVEBYBiKE har även egen utveeckling och tillverkning av stora lastcyklar i dotterbolaget Starke Cycles.

 • Postnord www.postnord.com/sv

  PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Med ett helt unikt distributionsnät och innovation utvecklar Postnord alternativ för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 

   

 • Scania www.scania.se

  Scania är ett globalt företag med en sälj- och serviceorganisation i mer än 100 länder. Förutom försäljning och service erbjuder Scania finansiella tjänster  på många marknader. Scanias produktionsenheter finns i Europa och Latinamerika.

 • Schenker AB www.dbschenker.se

  DB Schenker en global koncern under stark tillväxt, en av världens största leverantörer av integrerade logistiktjänster. Vi driver och formar framtidens transportnätverk med såväl landtransporter som flygtransporter, sjötransporter och lagringskoncept. Det innebär transporter för hela värdekedjan samtidigt som våra kunder kan förvänta sig innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar från samma källa.

 • Sebratec sebratec.com

  Sebratec är ett företag som specialiserar sig på avancerad mjukvaruutveckling och AI samt står stadigt med bred kompetens inom inbyggda system, design, användarupplevelser och utveckling av mobila lösningar. Vi utgår alltid ifrån kundnytta och möjligheter när vi tar oss an nya projekt för att säkerställa bästa möjliga projektleverans. Vi driver även utbildning inom Machine Learning, Deep Learning och Computer Vision för mjukvaruutvecklare som vill bredda sin kompetens och lära sig mer om hur AI fungerar i praktiken.

 • Skanska www.skanska.se

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, med verksamhet i Norden, övriga Europa och Nordamerika.

   

 • SSPA www.sspa.se

  SSPA Sweden AB är ett oberoende konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom fartygsdesign och marina operationer för redare, hamnar, varv, tillverkare och maritima myndigheter över hela världen.

 • sweco logo

  Sweco www.sweco.se

  Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

 • Swerock www.swerock.se

  Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning och marksanering.

 • Technolution's logotype.

  Technolution technolution.com

  Technolution är en oberoende projektorienterad ingenjörsfirma inom teknisk automation som levererar användarvänliga innovationer. Technolution är aktiva inom mobilitet, industri, energi och säkerhet. Inom mobilitet blir våra smarta lösningar kooperativa och ITS blir C-ITS. Våra system i kombination med avancerade kartor och vägsidesinfrastruktur, vägleder autonoma fordon att hitta dess väg bland traditionella fordon, cyklister och gångtrafikanter, i den urbana miljön. 

 • Toyota Material Handling www.toyota-forklifts.eu

  Toyota Material Handling Europe är en del av Toyota Industries Corporation, som är verksama i 5 regioner inom materialhanteringsindustrin. Tillsammans med Toyota Material Handling International, Nordamerika, Kina och Japan strävar vi efter att optimera våra kunders verksamhet med vår materialhanteringsutrustning under varumärkena TOYOTA, BT, RAYMOND och CESAB.

 • TRB trb.com

  TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av ett tiotal större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 9 miljarder kronor och förfogar över nästan 6 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på
  drivmedel, miljö och trafiksäkerhet. En allt viktigare uppgift för TRB är att stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom ett antal olika områden. Därför är vi väl insatta i den forskning och utveckling som bedrivs inom exempelvis miljöanpassade drivmedel och trafiksäkerhet.

 • Triona www.triona.se

  Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar som kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, trafik, transporter, skogsindustri och energi-/fordonsindustri. Det är inom dessa områden vi kan erbjuda effektiva lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål. Vår mission är att skapa effektiva, hållbara och säkra flöden av data, energi, gods och människor.

 • Trivector www.unifaun.se

  Trivector är ett konsult- och utvecklingsföretag med totalt cirka 100 medarbetare, fördelat på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Lund, och på tre bolag; Trivector Traffic, Trivector LogiQ och Trivector System. Trivector Traffics uppdrag syftar alla till att bidra till ett mer hållbart transportsystem. Viktiga områden för oss är bl a hållbar stadsutveckling och hållbara gods- och persontransporter. Inom godsområdet verkar vi för inkludering av gods i stadsplaneringen, samlastningsprojekt, gröna transportplaner för företag, elektrifiering av godstransporter, samverkansprojekt och systemanalyser, m m.

 • Unifaun www.unifaun.se

  Unifaun är den klart ledande leverantören av transportadministrativa system i norra Europa. Med över 20 års erfarenhet erbjuder företaget innovativa och högkvalitativa transportadministrativa system som förenklar och förbättrar för såväl transportköpare som transportör. Varje dag skickas över 800 000 sändningar av 100 000 olika företag genom våra system och vi utgör på så sätt en central del i europeisk transport & logistik.

 • Vehco vecho.com

  Vehco är en ledande europeisk leverantör av system för Transport Magangemnet (TMS) och fleet management (FMS), Mobile Work ForceManagent (MFM). Bolaget är en del av AddSecure. Vår kärnverksamhet är att tillhandahålla systemlösningar för att effektivisera transporter med tunga och lätta kommersiella fordon. Vehco värderar närvaro för sina kunder och är fysiskt representerad på de flesta av sina målmarknader för att ge personligt stöd i varje land. Företaget har kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Spanien, Polen och Frankrike. Vi strävar efter att alltid erbjuda närhet och kontakt med kunder på det lokala språket.

 • Volvo Cars www.volvocars.se

  Vi har skapat världsföränderliga innovationer sedan den första Volvobilen rullade av produktionslinjen 1927. Det moderna säkerhetsbältet. Sidoskyddssystemet. Fotgängarsdetekteringssystem. Idag är Volvo Cars ett av de mest välkända och respekterade premiumbilmärkenna och förbereder sig för en ny framtid som kommer att vara allelektrisk, autonom och ansluten. Vårt företag är en global organisation: våra rötter är definitivt skandinaviska, men vi har tillverknings-, forsknings- och designverksamheter i Europa, Asien och Amerika.

 • AB Volvo www.volvogroup.com

  Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvo tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvokoncernen, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i mer än 190 marknader.

Akademi

Partners

 • IVL Svenska Miljöinstitutet www.ivl.se

  IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Institutet har Sveriges bredaste miljökompetens och har nästan 300 anställda, vilket gör IVL till ett ledande institut för tillämpad miljöforskning och konsultverksamhet. IVL är en oberoende organisation som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet, all vinst investeras i mer miljöforskning. IVL grundades 1966 och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå.

 • Jönköping University www.ju.se

  Jönköping University är en stiftelsehögskola som bedriver utbildning, forskning och uppdragsverksamhet genom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan (HHJ), Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping International Business School (JIBS) och Tekniska Högskolan (JTH).  JIBS och JTH är verksamma med fokus på bl.a. försörjningskedjor för producerande företag, informationssystem för transportföden, multimodalitet, logistik vid krissituationer, samt transportekonomi.

 • KTH www.kth.se

  KTH är en modern teknisk högskola med utbildning och forskning i världsklass. På KTH kan du bli civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör och du hittar vårt campus mitt i Stockholm.

 • Linköpings universitet www.liu.se

  Linköpings universitet (LiU) bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat transport och logistik. Forskningen omfattar alla aspekter på transporter av människor och gods, vare sig det handlar om cyklar, tåg, bilar, flyg eller tunga transporter på väg, i luften eller till sjöss och hur framtidens intelligenta logistik-, transport- och trafiksystem utvecklas. LiU är ett av Sveriges större lärosäten och erbjuder ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

 • Luleå tekniska universitet www.ltu.se

  Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet som tillsammans med omvärlden bygger det attraktiva hållbara samhället. Genom vår forskning och utbildning som präglas av kreativitet, nytänkande, initiativförmåga och ansvar formar vi den värld vi lever i – med kommande generationer i åtanke.

 • Lunds Tekniska Universitet www.lth.se

  LTH är en del av Lunds universitet. LTH har det samlade ansvaret för utbildning och forskning i teknik­vetenskap, arkitektur och industridesign inom universitetet och en mycket bred forskning och är världsledande inom flera av forskningsområdena, till exempel nanoteknologi, förbränningsfysik och medicinsk teknik.

  LTH har nästan 10 000 studenter och omkring 1 600 anställda från hela världen och utbildningarna ges på LTH:s Campus i Lund och på Campus Helsingborg. 

 • RISE www.ri.se

  Ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

 • Högskolan i Borås www.hb.se

  Högskolan i Borås har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedrivs utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer samt en tydlig profil som sammanfattas i begreppet Vetenskap för profession. Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. 

 • Göteborgs universitet www.gu.se

  Forskning i världsklass, 1600 kurser och 170 utbildningsprogram gör Göteborgs universitet till ett av de mest populära universiteten i Sverige. Universitets uppgift är att skapa och sprida ny kunskap. Genom att vara öppet mot omvärlden och ständigt delta i samhällsdebatten bidrar universitetet till samhällsutvecklingen.

 • VTI www.vti.se

  VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Deras huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. VTI arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

 • Örebro Uni

  Örebro Universitet www.oru.se

  Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning, med cirka 17 000 studenter och 1 200 anställda. Universitetet erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 700 fristående kurser. Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer.