Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om CLOSER

Framtidens utmaningar inom transportsektorn är komplexa och kräver helt nya samarbeten. Samtidigt går utvecklingen fort, det skapas enorma effektiviseringsmöjligheter med hjälp av ny teknik och bränslen, digitalisering och nya affärsmodeller. 

CLOSER är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt som leder till ökad transporteffektivitet. 

Tillsammans med våra partners fångar vi upp behov och idéer hos företag och myndigheter som kan leda till demonstrationsprojekt och på sikt till implementering i verkligheten. Det möjliggör nya, innovativa produkter och lösningar som både hjälper transportbranschen och bidrar till nya lösningar för det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. Vi bidrar även till att forskning kommer till nytta för både företag och samhället. 

Med transporteffektivitet menar vi: så effektiva transporter och så effektiv logistik som möjligt utifrån både resurs-, energi-, miljö- och ekonomiskt perspektiv för att åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga.

Vi samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

Vi vill bredda partnerskapet i CLOSER och få med aktörer från hela landet så att vi kan skapa aktiviteter och projekt runt om i Sverige. Om du är intresserad av att samarbeta läs mer här

Styrelseordförande

  • Bo Hallams, Steerlink

Vill du veta mer om CLOSER kontakta

  • Kristoffer Skjutare
    Programansvarig
  • Lisa Almhage
    Programkoordinator