Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Om CLOSER

CLOSER är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Med transporteffektivitet menar vi: så effektiva transporter och så effektiv logistik som möjligt utifrån både resurs-, energi-, miljö- och ekonomiskt perspektiv för att åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga.

Vi samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

 Tillsammans med våra partners kan vi fånga upp behov och idéer hos företag och myndigheter som kan leda till demonstrationsprojekt. Det möjliggör nya, innovativa produkter och lösningar som både hjälper transportbranschen och bidrar till ökad hållbarhet. Vi bidrar även till att forskning kommer till nytta för både företag och samhället. 

Vi vill bredda partnerskapet i CLOSER och få med aktörer från hela landet så att vi kan skapa aktiviteter och projekt runt om i Sverige. Om du är intresserad av att samarbeta läs mer här

Styrelseordförande

 • Bo Hallams, Steerlink

Styrelsemedlemmar

 • Hans Fogelberg, Västra Götalandsregionen
 • Helene Niklasson, AB Volvo
 • Magnus Persson, Region Örebro Län
 • Niklas Wahlberg, Lindholmen Science Park
 • Per Wenner, Trafikverket
 • Thomas Angervall, RISE
 • Linda Borgenstam, DB Schenker
 • Maria Johansson, VINNOVA (Adjungerad)
 • Johan Woxenius, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 
 • Märta Brolinson, Stockholms stad

 

Vill du veta mer om CLOSER kontakta:

 
sofievennersten.jpg

Sofie Vennersten
Programansvarig CLOSER
Lindholmen Science Park
031-764 70 16
sofie.vennersten@lindholmen.se