Hoppa till huvudinnehåll

”Vi har alla samma mål - att ställa om så snabbt som möjligt!”

tisdag, juli 5, 2022

Med målet att ha en fossilfri fordonsflotta till 2030 så är det av största vikt för ELIS att vara en del av samarbetsprojekt som REEL. I denna intervju med Patrik Nyholm, Inköpschef för ELIS, kan du läsa om hur och varför han ser att samarbete är avgörande för att vi ska kunna ställa om Sveriges fordonsflotta, men också vad några av fördelarna för åkerier är med att köra eldrivet.

REEL_ELIS_Patrik

ELIS fokus är textil- och hygienlösningar. Deras affärsmodell bygger på att hyra ut textilier till verksamheter inom bland annat industrin, vården, hotell- och restaurangbranschen. De valde för cirka fyra år sedan att ha alla transporter i egen regi, på så sätt kom de närmare kunden med chauffören som en servicefunktion. Men de gör att de också kan påverka vilken typ av fordon som kör deras gods, med målet att vara klimatneutrala till 2030 är dessutom omställningen till en eldriven fordonsflotta väldigt mycket lättare. 

Inom REEL samverkar transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem vilket medför stora möjligheter att dela med sig av erfarenheter och kunskap.

Det är viktigt att göra det tillsammans för att kunna dela kunskapen om hur andra tänker göra, gör och har gjort. Flera delar i det elektriska logistiksystemet är obruten mark. Det är nytt både för oss som transportör såväl som för lastbils- och laddinfrastrukturstillverkare, säger Patrik

Utöver de regelbundna möten som sker inom REEL och med Volvo Lastvagnar så har ELIS och Martin&Servera kvartalsvisa träffar för att lära av varandra. Ett kunskapsutbyte som gör skillnad.

­– Alla vill var delaktiga i sådant här arbete, ingen håller på några hemligheter. Alla har samma mål, vi ska ställa om så snabbt som möjligt!

ELIS ser att även ur ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att ställa om till eldrift. En av anledningarna till att de köpte sin första hybrid var för att när de kör ner i garagen under hotellen är det viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv att köra på el.

Det jag kan konstatera själv efter att jag åkte med i en av lastbilarna tidigare i juni är att det är en helt annan komfort att åka en eldriven lastbil arbetsmiljömässigt, den är tyst, den är smidigare att hantera, den luktar inte, berättar Patrik.

Inför framtiden och målet att uppnå klimatneutrala transporter till 2030 ser ELIS över möjliga lösningar – tillsammans med fordonstillverkare. Det gäller både den distribution som körs eldrivet idag, men även transporter på längre sträckor och med tyngre ekipage. 

Faktaruta REEL:

REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Inom satsningen etablerar vi, kör och utvärderar ett 60-tal olika regionala logistikflöden i varierande typer av köruppdrag. REEL samlar transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem. Dessutom medverkar regioner, nationella myndigheter och universitet i detta initiativ.

Vill du veta mer om REEL?

Andreas Josefsson

Andreas Josefsson

CLOSER
Projektledare