Hoppa till huvudinnehåll

Var med och utveckla Lindholmsleveransen

måndag, april 1, 2019

När man började jobba med smarta transportlösningar på Campus Lindholmen minskade de tunga transporterna i området med nära 80 procent. Nu ska systemet utvecklas och expandera och nya tjänster ska kopplas på. Älvstranden Utveckling letar därför efter aktörer som med smarta och innovativa lösningar som vill vara med och skapa Lindholmsleveransen 2.0.

När Lindholmsleveransen infördes 2008 var idén att samma elektriska minilastbil skulle ta med sig gods in i området och avfall när den lämnade. Istället för en lastbil för varje godstransport samordnades alla leveranser och skickas med elfordon på tider då det är mindre trafik. På det viset minskar antalet tunga fordonsrörelser på Campus Lindholmen från 85 till 10 per vecka, vilket minskar körningarna i området med 248 mil per år.

Lindholmen Science Park ses lite som en testarena där olika lösningar för framtidens transporter i städer provas. Smarta lösningar som fungerar och bidrar till hållbara städer är sedan tänkt att kunna skalas upp till kompletta mobilitetslösningar i fler stadsområden. Älvstranden Utvecklings arbete med att utveckla klimatsmarta och hållbara transporter är en del av projektet DenCity, ett försök att ta sig an transportutmaningar i framtidens städer. Grundtanken i arbetet på Lindholmen Science Park är att samordna så många transporter som möjligt och få logistiklösningar som kan utnyttjas av många olika aktörer. Nästa steg är att hitta de tjänsteleverantörer som vill vara med och bidra till att utveckla idén. Under våren kommer en upphandling av tjänsten att genomföras, och nu har första delen av upphandlingen publicerats.

Är ni intresserade av att vara med och utveckla Lindholmsleveransen?
kontakta Louise Larsson

Upphandlingen kommer att genomföras i två steg, och den första delen finns nu publicerad. 

Till upphandlingen

Vill ni veta mer?
Kontakta: Louise.larsson@alvstranden.goteborg.se

Läs mer om DenCity