Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Två hundra besökte årlig mötesplats för transporteffektivitet

Klimatfrågan och godstransporternas utveckling stod i centrum under Transporteffektivitetsdagen på Lindholmen Science Park den 27 augusti. En lyckad konferens som lockade 200 deltagare från en stor bredd av aktörer inom transportområdet.

För tredje året i rad anordnades Transporteffektivitetsdagen (Treff) av Northern LEAD, logistikforskningscentret vid Chalmers och Göteborgs universitet och CLOSER på Lindholmen Science Park.

– Treff har verkligen etablerat sig som en årlig mötesplats för forskare, näringsliv och samhällsaktörer. Det finns många behov och utmaningar på temat Transporteffektivitet samtidigt som mycket händer inom området. Konferensen bidrar till överblick och uppdatering men också till ett systematiskt nätverkande som påverkar förutsättningarna för den samverkan som krävs för att utveckla och implementera nya möjliga lösningar, säger Anna Dubois, styrkeområdesledare för Transport på Chalmers tekniska högskola.

Globala utmaningar i fokus

Två internationella keynote speakers inledde konferensen med att diskutera de stora utmaningar som transportsektorn står inför.

Professor Alan McKinnon från Kühne Logistics University i Hamburg, en av världens främsta logistik- och transportforskare, talade under rubriken ”Forecast and speculations for 2030”. Han lyfte fram klimatfrågan som en av de största utmaningarna för transportsektorn i framtiden, men poängterade att även aspekter som ekonomi och beteenden är viktiga att fokusera på. 

Professor Kevin Cullinane, en mycket erkänd logistik- och transportforskare är sedan maj i år professor på Göteborgs universitet. Även han talade om framtiden med fokus på behov och utmaningar inom den maritima sektorn.

Samverkan en del av lösningen

Även svenska aktörer fick chansen att berätta om vad som görs i Sverige för att tackla de globala utmaningarna. Näringslivet, akademin och samhället gav varsitt perspektiv på frågan.

– Dessutom fick vi se presentationer av nya tekniska lösningar som kan ge stora effekter på hela transportsystemet. Dagen avslutades med goda exempel på olika typer av samverkansprojekt. Sådana är avgörande för att kunna hantera de komplexa utmaningar vi står inför. Här kan Closer spela en viktig roll genom att samla olika aktörer kring utmaningar som ingen kan lösa ensam, säger Sofie Vennersten, projektledare på Closer.

Ladda ned talarpresentationer från Transporteffektivitetsdagen

Closer är en nationell arena för forskning, utveckling och innovation inom transporteffektivitet. Arenan är en del av Lindholmen Science Park AB. Vi erbjuder en neutral innovations- och demonstrationsmiljö där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar för ökad transporteffektivitet.