Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Transporteffektivitetsdagen 2017: Samverkan nyckeln när framtidens lösningar är här

Tekniken finns, lösningarna finns. Nu krävs samverkan för att ro iland omställningen till ett mer effektivt och hållbart transportsystem. Det var ett av huvudbudskapen under årets Transporteffektivitetsdag, som lockade över 200 representanter från näringslivet, samhället och akademin till Lindholmen i Göteborg.

”Godsstrategin är en väldigt hög prioritet för regeringen”. Med de orden markerade Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, inledningen av årets stora konferens om effektiva transporter, anordnad av Northern LEAD och CLOSER.

Den sjätte upplagan av Transporteffektivitetsdagen, Treff17, hölls den 24 augusti och fokuserade mycket på utvecklingen här och nu - med digitalisering, urbanisering, energieffektivitet och ”vägar mot visionen” som teman.

Att samverkan är nyckeln för att följa med i utvecklingen var tydligt under dagen.

– Nästa stora steg inom digitaliseringen är att fokusera på samarbete. Vi behöver säkerställa hur vi kan samverka och dela affärsmodeller, resurser och data, och omsätta insikter i handlingar genom automation, säger Olle Isaksson, strategichef för Ericssons affärsområde Industry & Society.

Lina Olsson, CLOSER, talade om digitaliseringen som drivkraft för effektivisering av transporter. Hon pekade på att det finns mycket kvar att göra innan vi utnyttjar alla möjligheter inom automatisering av logistiktjänster.

– Generellt är det väldigt mycket som sker manuellt. Det krävs bättre samverkan på området i Sverige, där till exempel standarder, ansvarsfrågor och affärsmodeller kan hanteras, säger hon.

Samverkan och informationsutbyte är också grundfundamentet för EU-projektet AEOLIX, vars mål är att skapa ett ”digitalt ekosystem” för godstransporter i Europa. Chalmers är en av de deltagande parterna, och under dagen talade projektkoordinatorn Eusebiu Catana, ERTICO, om vikten av att förbättra synligheten av data i hela logistikkedjan.

– Att implementera en sådan här plattform för informationsutbyte innebär naturligtvis stora utmaningar. Men det ger oss samtidigt möjligheten att vara verkligt innovativa på många områden, säger han.

En annan internationell föreläsare, Sergio Barbarino från Procter & Gamble och ALICE, berättade om möjligheterna med ”The Physical Internet” – där internet är metaforen för hur framtidens logistiksystem skall fungera. Målet: att utnyttja tid och kapacitet bättre.

– Idag finns stora mängder outnyttjad kapacitet inom godshantering. Vi måste använda all tillgänglig kapacitet, dela tillgångarna och se till att göra hela processen miljövänlig, säger han.

På temat urbanisering resonerade Helene Giaina, DB Schenker Consulting, kring hur dynamisk styrning på kringfartsleder kan effektivisera godstransporterna in och ut ur våra städer.

– Vi behöver optimera vår befintliga infrastruktur snarare än att bygga om och bygga nytt. Det kan exempelvis handla om att dynamiskt styra godstrafik till prioriterade körfält. Digitalisering är också en nyckelfaktor; att koppla upp trafiken för att styra och optimera flöden, säger hon.

Att sjöfarten är en viktig del av lösningen för ett mer energieffektivt transportsystem betonades av Björn Garberg, Trafikverket. Det finns många fördelar med att flytta gods från väg till sjö anser Garberg, som samtidigt pekade på många utmaningar.

– För transportköpare är sjöfart inte lika snabb och flexibel som exempelvis lastbil, och från politiskt håll saknas en tydlig handlingsplan för hur en överflyttning från vägtrafik till sjö ska gå till, säger han.

Här behöver ”många göra mycket”, enligt Björn Garberg.

– Hamnägare behöver se över sina prismodeller och hitta sätt att stimulera övergången, varuägare måste våga pröva nya transportupplägg och samhällsplanerare behöver se över vilka värderingsprinciper som ska styra investeringarna i infrastruktur.

– Samtidigt krävs någon form av samordnande funktion som ser till att allt detta blir verklighet, säger han.

Ett av de mer visionära inslagen i programmet stod äventyraren och entreprenören Fredrik Sträng för. Han har satsat tid, kraft och många miljoner på sin övertygelse: att luftskepp är en del av framtiden för hållbara transporter av gods. Enligt Fredrik Sträng är arvet efter Hindenburgkatastrofen en stor bromskloss för utvecklingen, trots att en helt annan teknik används idag.

”Feghet, bekvämlighet och maktstrukturer” kan hindra mänskligheten från att ta till sig ny, grön teknik, framhåller Fredrik – som avslutade sitt framförande med en uppmaning:

– Det behövs fler djärva entreprenörer och investerare. Så våga kasta er ut och vara lite mer galna.

 

Fler röster från Transporteffektivitetsdagen 2017:

”Utan godstransporter stannar samhället. Samtidigt kräver nya konsumtionsmönster snabba leveranser och ökad flexibilitet”.

Helene Giaina, DB Schenker Consulting

 

“Why The Internet of Things? Because it makes the physical problem sexy! Everybody wants to work with digitalization…”

Sergio Barbarino, Procter & Gamble och ALICE

 

”Inom projektet CIVIC har vi samlat data från fyra länder om hur man löser bygglogistiken i urbana miljöer. Det är tydligt att projektövergripande styrning av bygglogistiken ger bättre möjligheter till resursdelning men samtidigt begränsar entreprenörernas frihet att använda sina egna lösningar”

Kajsa Hulthén, Chalmers

 

”Gå inte och vänta på en viss teknik eller en viss situation. Börja nu, lär er – så ser ni vad som är värt att gå vidare med”

Henrik Lae, Scania

 

Här hittar du presentationerna från konferensen

 

Om Transporteffektivitetsdagen

Transporteffektivitetsdagen, Treff, är en årlig konferens om transporteffektivitet, som samlar representanter från näringsliv, akademi, myndigheter och samhälle. Konferensen anordnas av forskningscentrat Northern LEAD vid Chalmers och Göteborgs universitet, samt CLOSER vid Lindholmen Science Park.