Hoppa till huvudinnehåll

Tillämpad AI ska bygga erfarenhet, kunskap och skapa nya samarbeten

fredag, december 16, 2022

Initiativet AI Enhanced Mobility ska bygga erfarenhet, kunskap och skapa nya samarbeten inom tillämpad AI specifkt mobilitetssektorn, detta för att skapa förutsättningar och lösningar för hållbara mobilitetssystem.

AI

AI Enhanced Mobility är ett Vinnova-finansierat projekt som drivs av Drive Sweden, CLOSER, AI Sweden och SAFER, som löper från juni 2022 till december 2023.

Tillsammans med 31 partners från offentlig, privat och den akademiska sektorn tar vi del av transformationen för att påskynda utvecklingen av AI-lösningar i mobilitetssystemet genom att skapa nya projekt, samarbeten och kunskap.

Sverige har en vision att ta en ledande roll i utvecklingen av framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla. AI har en stor potential att öka effektiviteten och samhällelig påverkan i mobilitetssystem och är en ledande teknologi för innovation, ekonomisk tillväxt och samhällsförändringar.

Vi såg ett behov av att öka kunskapen och stärka nätverken mellan AI-aktörer och mobilitetsaktörer för att påskynda utvecklingen inom hållbar mobilitet. 31 engagerade partners valde att gå med i projektet och det säger ganska mycket om intresset att utforska det här temat tillsammans i de kommande 1,5 åren

Ulrika Holmgren, Projektledare, AI Enhanced Mobility 

Projektet består av tre fokusgrupper, Trafiksäkerhet, Effektiva godstransporter och Kollektivtrafik.

I november initierades två förstudier av fokusgruppen Trafiksäkerhet – ”Intention Recognition of Vulnerable Road Users” och ”Förbättra trafiksäkerheten genom avancerade och automatiska körutvärderingar med hjälp av AI och eyetracking”. Vi ser fram emot att följa utvecklingen, läs mer här:

Är du intresserad av projektet? Känner du till några nationella eller internationella synergier? Vill du delta i någon av våra fokusgrupper eller lära dig mer om projektet och processen?

Kontakta oss