Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Tävling i hållbart byggande

Målet med tävlingen var att ta fram idéer och designförslag samt hållbara strategier och design för utformningen för ett cirkulärt konsolideringscenter i Frihamnen i Göteborg. Deltagarna är tvärvetenskapliga team med studenter från Chalmers som deltar i studien - ARK350 - Sustainable Building Competition på Masterprogrammen "Design for Sustainable development"

Göteborgs stad vill grunda ett konsolideringscenter i Frihamnen, som ska hantera logistik avseende varuleveranser och avfallsåtervinning i tättbebyggd storstadsmiljö. Deltagarna i tävlingen ska ta fram en arkitektonisk design som erbjuder stadsområden av hög kvalitet samt hållbara helhetslösningar för staden. Beställare är Älvstranden, som ansvarar för att utveckla Frihamnen samt stora delar av Göteborg utmed älven.

Uppgiften som studenterna ställdes inför innehöll följande frågor: 
 

Vad kan vi åstadkomma med konsolideringscentret?

  • Urban kontext?
  • Sociala och ekologiska värden?
  • Nya tjänster?
  • Nytt koncept?
  • Visualisera ert koncept så att vi kan övertyga olika aktörer.
  • Vy från bron, strandpromenaden osv.?

 

Det vinnande förslaget är REN, juryns motivering: 

Det här förslaget har positiva svar på alla utmaningar som tävlingen erbjöd. Projektet visar resultatet av möjliga samarbetsstrategier mellan de olika kompetenser som krävs. Visionen är komplex och övertygande, livscykelperspektivet som går igen i alla delar är inspirerande. Tanken med ett UCC som ett "urbant filter" som växer med tiden i takt med Frihamnens utveckling är tydlig och ledande i hela projektet. Rapporten innehåller en tydlig och grundlig analys av de miljöfrågor som står på spel, och samtidigt som själva innehållet är mycket tekniskt är rapporten ändå mycket klar och pedagogisk i layout och språk. Den övergripande planeringen ger mervärde till utvecklarna och ger indikationer om en möjlig kommersiell stadsutveckling i området samtidigt som konsolideringscentret integreras i den urbana kontexten. Projektet föreslår en sammanhängande design bara för en del av hela området, och lämnar utrymme för att designa återstoden separat. I det slutliga projektet föreslås höga bostadshus och multifunktionsbyggnader sammankopplade på olika nivåer genom offentliga och delvis offentliga utrymmen. Dessa utrymmen är utformade för gröna, grå och blå strukturer för vatten- och lufthantering. Lösningarna för logistiken avseende UCC erbjuder den bästa prognosen för varuhanteringen i området, möjligen saknas framtida visioner av hur lättare fordon och drönare skulle kunna ersätta dagens tunga trafik. Syntesen mellan en stark och tilltalande arkitektur samt ett inkluderande av de miljöfrågor som står på spel vid utformningen av tomten för ett cirkulärt konsolideringscenter gör förslaget till en klar vinnare!

Kort om vinnaren:

REN är ett utvecklingsförslag för Frihamnen i Göteborg, där det ska fungera både som ett konsolideringscenter och en regenerativ miljönod. Detta konsolideringscenter ska inte bara hantera varulogistik utan även hantera miljöfrågor på plats, såsom rening av luft och vatten, och på samma gång öka miljömedvetandet genom att lägga till sociala utrymmen för utbildning, fritid och bostäder där naturen har en självklar plats.