Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Strategiska råd - Ett viktigt stöd för CLOSER

För att ge stöd och styrning till CLOSERs arbete har två strategiska råd tillsatts. Det ena fokuserar på digitaliserad och uppkopplad logistik och det andra på långväga multimodala transporter.

johan_jemdahl.jpgForumet för Digitaliserad och uppkopplad logistik är en plattform för kunskapsbyggande och strategisk samverkan kring de möjligheter och utmaningar som digital teknik skapar inom transport- och logistiksektorn.
 
Johan Jemdahl VD för Greencarrier sitter med i det strategiska rådet för Digitaliserad och uppkopplad logistik: 

Även om mycket av bakomliggande teknik funnits tillgänglig en längre tid är det först nu som vi genom Industri 4.0 lyckas konvergera dessa och därmed får vi möjlighet till sann automatiserad, data-driven, logistik. Möjligheterna är väldigt fascinerade såväl ur ett effektivitetsperspektiv men än mer från ett hållbarhetsperspektiv. Det är såväl hedrande som stimulerande att få möjlighet att vara med och driva och påverka genom rådets försorg.

Hållbara och transporteffektiva långväga transporter handlar om att nyttja varje trafikslags fördelar och effektiv terminalhantering i hela försörjningskedjan, dvs rätt trafikslag för rätt uppgift och snabb, kostnadseffektiv och tillgänglig överflyttning däremellan. 
 
vendela_santen.jpgVendela Santén, SSPA Sweden AB, sitter med i det strategiska rådet för långväga multimodala godstransporter: 
På frågan varför tycker du det är viktigt att bidra med din tid och kunskap? så svarar Vendela: 

- Jag hoppas att kunna bidra till kunskapsutbytet mellan forskare och industrin utifrån mina erfarenheter i forskningsprojekt. Jag tror att nya samarbetsformer mellan aktörer (transportköpare, hamn, speditör och operatör) är ett av flera viktiga områden för att uppnå effektivare och mer miljövänliga multimodala transportlösningar. Jag ser potential för att nyttja sjöfart i mycket större utsträckning än idag, både nationellt och internationellt.20191018pw_kristoffer01.jpg

- Vi är glada och stolta över att kunna attrahera starka företrädare från logistiksektorn. Genom våra strategiska råd sätter vi riktningen för hur vi kan gå från ord till handling. Här hoppas vi att ni alla vill vara med och ge inspel kring “hur:et” som uppnår visionen av ett hållbart logistiksystem, säger Kristoffer Skjutare, Tf programledare på CLOSER.

Medlemmar strategiskt råd Långväga Multimodala Godstransporter:
Rein Jüriado (ordförande) och Magnus Landström, Trafikverket, Petra Stelling, Region Skåne, Rickard Bergqvist, Göteborgs Universitet, Tomas Widenfalk, Sundsvall Logistikpark, Ulf Ceder, Scania, Vendela Santén, SSPA, Thomas Asp, Anna Kristiansson och Kristoffer Skjutare, CLOSER
Medlemmar Strategiskt råd Digitaliserad och uppkopplad logistik
Anna Pernestål (ordförande), ITRL, Petter Åsman, Trafikverket, Gisela Edendahl,  IBM, Johan Jemdahl, Greencarrier, Fredrik Pehrsson, Scania, Christina Stenman Jörgensen,  AB Volvo, Tommy Eriksson, Region Jönköpings län, Johan Hellman, Unifaun, Per-Olof Arnäs, Einride/Steerlink, Clara Wallin, Jonas Eriksson och Kristoffer Skjutare, CLOSER