Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Stort intresse för landsbygdens godstransporter

Den 28 november anordnade CLOSER ett seminarium om godstransporter på landsbygden och intresset var stort. Deltagarna kom från akademi, näringsliv och samhälle och dagen innehöll många intressanta presentationer och diskussioner.

Vi har länge jobbat med citylogistik, men på senare tid har vi märkt ett ökat intresse för frågor kopplade till godstransporter i rurala områden och därför ville vi samla berörda aktörer för att diskutera detta, säger Sofie Vennersten, programansvarig CLOSER.

Presentationerna spände över ett brett område med talare från Trafikverket, Högskolan i Borås, Region Jönköpings län, DHL, DB Schenker, Freelway och Bring.

En av talarna vid seminariet var Petter Huddén, Senior Performance Manager vid Bring. Bring medverkar aktivt i de forum som bidrar till en hållbar samhällsutveckling med fungerade varuförsörjning i hela Sverige. Där är landsbygd är en viktig del för helheten.

För att hitta hållbara systemlösningar krävs förståelse, samverkan och samsyn kring mångfaldslösningar, sa Petter Huddén. För det behövs kollektiva transportsystem där vi tänker stort i det lokala.

Petter Huddén avslutade med att konstatera att en framgångsfaktor nu efter seminariet är att hitta en gemensam konstruktiv färdväg framåt, där fokus bör ligga på möjligheter och goda exempel.

Tommy Eriksson och Åslög Kantelius från Region Jönköpings län beskrev att en väl fungerande logistik för gods och personal är en avgörande konkurrensfaktor för de företag som är lokaliserade på landsbygden. Kan inte de inblandade aktörerna bidra till bättre förutsättningar så utarmars landsbygden både på företag och innevånare.

- Det var självklart för Region Jönköpings län att förmedla lite av våra landsbygdsföretags tankar och åsikter om vilka utmaningar de möter i sin verksamhet. En väl fungerande logistik av gods och personal är för dem en avgörande konkurrensfaktor, sa Tommy Eriksson, projektledare på Region Jönköpings län.

CLOSER kommer nu att jobba vidare med de idéer som kom fram på seminariet och välkomnar alla som vill vara delaktiga i arbetet.

 

Ladda ner presentationer från workshopen här