Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Stort intresse för automatiserade logistiktjänster

I oktober drog projektet Automatiserade logistiktjänster igång som försöker finna innovativa effektiviseringsmöjligheter för framtidens godstransportsystem. Det korta och intensiva projektet är en förstudie och har som syfte att ta fram konkreta förslag på logistikflöden och -funktioner som kan effektiviseras med hjälp av automatisering och uppkoppling.

Projektet delfinansieras av det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten som syftar till att både förbereda och arbeta för ökad automation inom mobilitet.

– Idag sker många processer inom godstransportsystemet manuellt och därför vill vi undersöka potentialen med en ökad automatisering. Generellt anses det finnas många nyttoeffekter med automation, såsom bättre resursutnyttjande, lägre kostnader, högre pålitlighet och ökad hållbarhet. Vi vill med denna förstudie identifiera transportflöden och logistikfunktioner där man kan testa nya, automatiserade lösningar och tjänster, och på så vis effektivisera godstransporter, säger Lina Olsson, projektledare för Automatiserade logistiktjänster på CLOSER.

Fokus under hösten har varit att träffa och intervjua olika aktörer, samla in kunskap och identifiera vilka flöden och case som kan vara specifikt intressanta inför ett fortsättningsprojekt. Frågor som utreds är exempelvis var de stora behoven och möjligheterna finns hos transportaktörer när det gäller automatisering, uppkoppling och tjänstefiering. Inledande har förstudien hållit ett brett perspektiv för att finna så många ingångar som möjligt för att sen efter årsskiftet smalna av och identifiera vilka spår som är aktuella att gå vidare med. Det handlar inte nödvändigtvis om självkörande godsfordon, utan kan likväl handla om uppkopplade enheter och fordon för automatisk ruttplanering utifrån realtidsinformation, smarta terminaler för processoptimering, uppkopplade transporter för ökad service och kunskap eller automatiserad lastning och lossning.

– Många har hört av sig och visat intresse för projektet, så vi ser verkligen att detta ligger i tiden och förhoppningarna är stora att vi kommer hitta ett par olika intressanta case att gå vidare med och testa nya lösningar i ett demonstrationsprojekt, fortsätter Lina.

Under den korta tid som projektet har pågått har det handlat om att identifiera övergripande idéer för vad man kan göra inom området. Bland annat genom en omvärldsspaning om vad som görs, vad som är möjligt och vart de största nyttorna kan finnas. Det har även gjorts intervjuer med ett antal varuägare i Örebroregionen samt arrangerats en workshop med intressenter i Gävleregionen för att identifiera behov, men också möjliga demonstrationer.

Förstudien pågår från oktober 2016 till april 2017 och CLOSER leder projektet som är ett samverkansprojekt med Region Örebro län, Gävle kommun och Mellansveriges Logistiknav, DHL, Trafikanalys, Chalmers och Sweco.

Läs mer om projektet