Hoppa till huvudinnehåll

— Största utmaningen är att tillräckligt snabbt minska transporternas klimatpåverkan

torsdag, december 2, 2021

Den 8 december är det High Capacity Transport (HCT) årskonferens och inför det ställde vi tre frågor till Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet, Trafikverket. Här kan du läsa om vad Jonas ser som de största utmaningarna inom godstransportområdet är idag. Jonas berättar kort om vad han kommer tala om nu på onsdag. Läs hela nyheten och anmäl dig till HCTs årskonferens för att veta mer om vad Jonas tycker är viktigt just nu!

Jonas Eliasson

Vilken utmaning ser du som den största för godstransportområdet just nu?

– Största utmaningen tror jag är att tillräckligt snabbt minska transporternas klimatpåverkan. Lösningarna finns på redan eller inom en nära framtid, särskilt nu när elektrifieringen även av tunga transporter utvecklas så snabbt, men att implementera stora tekniska system snabbt är en utmaning, inte minst eftersom fordon och infrastruktur har relativt lång livslängd, och investeringar tar lång tid att skriva av.

Vad kommer du att tala om den 8e december på HCT dagen?

– Titeln på mitt föredrag är “The past and future of domestic freight transport: “Everything changes, everything stays the same”.” Samtidigt som transportsektorn står för en rad genomgripande utmaningar och förändringar – fossilfrihet, e-handel osv – så är det många trender, insikter och mönster som lär vara lika giltiga som förut. Frågan är hur man skiljer det ena från det andra – hur man skiljer ut de väsentliga förändringarna, och hur man ser vilka mer fundamentala mönster och insikter som fortfarande är giltiga.  

Trafikverket har ju just presenterat sitt förslag till ny nationell infrastrukturplan – vad vill du lyfta upp ur den?

– Mycket i det nya planförslaget är helt enkelt fortsättningar på den nu gällande planen. Men ur HCT-perspektiv är det värt att nämna att vi särskilt lyfter upp behovet av mer resurser till vägunderhåll, och att det skulle skapa stora samhällsnyttor om man möjliggjorde längre och tyngre fordon. Vi oroar oss också över den snabba kostnadsökningen i många projekt, och i infrastruktursektorn generellt. 

CLOSER - långväga illustrationer