Hoppa till huvudinnehåll

Stor utrullning av elektrifierade tunga vägtransporter

måndag, november 8, 2021

Staten och en rad ledande industriföretag satsar nu stort på elektrifiering av tunga transporter för minskad klimatpåverkan. Tunga fordon står för en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp. Fram till idag har förnybara drivmedel i stort sett varit den enda lösningen för omställning till klimatneutralitet.

Scania - REEL

Scanias helelektriska lastbil och elhybrid snabbladdas samtidigt som nylastning sker vid Dagabs centrallager i Jordbro. 

Omställning till ett elektrifierat godstransportsystem är ett viktigt steg i riktning mot ett hållbart samhälle. Staten och industrin går nu tillsammans in med drygt 400 miljoner kronor för att stödja de två projekten REEL och E-Charge som leds av CLOSER och Lindholmen Science Park. Satsningen sker via programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

- Satsningen accelererar omställningen till hållbara vägtransporter och minskar utsläppen omedelbart. Ett glädjande kvitto som visar på vikten av samverkan och fordonsindustrins roll för samhällsnyttiga lösningar, säger Malin Persson, styrelseordförande FFI.

Einride har redan stor erfarenhet av att köra eldrivna tunga transporter åt flera kunder men omställningen till ett fossilfritt transportsystem går för långsamt. Genom att delta i REEL ser vi stora möjligheter att tillsammans med andra aktörer accelerera denna omställning och ytterligare utveckla det systemstöd som nödvändigt för en elektrifiering av tunga transporter, säger Andreas Allström, Director of public funding and research collaboration, Einride

Uppskalning av regionala elektrifierade transportflöden

I projektet REEL, som nu skalas upp, kommer 40 batterielektriska lastbilar att nyttjas inom en rad regionala godstransporttjänster. Fordonen kommer att rulla över hela Sverige, men med koncentration inom Mälardalen, Skåne och Västra Götaland. Både prototyper och serietillverkade lastbilar med en totalvikt på 16-74 ton kommer att ingå. Därtill kommer projektet att inkludera laddinfrastruktur med digitalt kopplat systemstöd vid depåer, logistikterminaler och andra viktiga logistikpunkter. Projektet samlar transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem. Dessutom medverkar regioner, städer och universitet i projektet.

Genom uppskalningen av REEL får vi möjlighet att driftsätta och utvärdera elektrifierade transporter i stor skala på vår hemmamarknad, nära vår forskning och utveckling. Lärdomarna och erfarenheterna från de elektrifierade logistikflödena kommer vara avgörande för att kunna skala upp elektrifiering och möta transportsektorns klimatmål, säger Jessica Björkquist, Senior product manager sustainability, Scania

– Omställning till en fossilfri värld kräver innovation i hela samhället. Det här är ett tydligt exempel på innovation i bred bemärkelse, där företag, myndigheter och andra tillsammans adresserar att även affärsmodeller, beteenden och regelverk behöver utvecklas mot hållbarhet, säger Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson.

Systemlösningar för långväga transporter med batterielektriska fordon

Projektet E-Charge utvecklar batterielektriska prototyplastbilar som klarar de riktigt långväga transporterna, det vill säga dagliga körsträckor längre än 50 mil. Fordonen testas sedan i ett par stora logistikflöden mellan våra största städer, och laddas med högeffektsladdning i samband med förarens vilotider. Projektet kombinerar utvecklingsarbete inom flera tematiska områden med forskning på en integrerad systemnivå för att bygga kunskap och förståelse för hur elektrifiering av långväga transporter kan påverka större system som logistik och elsystem.

Utvecklingen av REEL ger oss möjlighet att lära oss mer om vilka tjänster vi behöver tillhandahålla för att kunderna ska kunna använda sina ellastbilar så effektivt som möjligt. Det handlar till exempel om ruttplanering, uppföljning av energiförbrukning och räckvidd, och lösningar för att hitta, boka och betala laddning av fordon. Att projektet även medverkar till att accelerera utbyggnaden av laddinfrastruktur för tunga fordon är mycket viktigt för vi ska kunna skala upp elektrifieringen av regionala transporter, säger Johan Larsson, VP Electromobility Business Development på Volvo Lastvagnar.

Volvo - REEL

Volvo Lastvagnar Sverige

I projektet kommer de allra största lastbilarna att köras på el, vilket för bara några år sedan i princip ansågs helt omöjligt. Det här visar hur snabbt utvecklingen går mot fossilfrihet inom transportområdet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Han trycker också på att projektet rent systemmässigt kommer ge användbara resultat till regeringens tillsatta elektrifieringskommission.

Båda projekten sätter igång omedelbart och löper till och med 2024, och är viktiga bidrag för att nå ett nationellt elektrifierat godstransportsystem.

Einride - REEL

Einride AB

Mer information

Reel
Medverkande parter i Reel när projektet nu skalas upp är initialt Einride, Scania, Volvokoncernen men fler parter från näringsliv, regioner, städer och akademi kommer inom kort att offentliggöras. Programmet FFI finansierar med 85 miljoner och projektparterna bidrar med 104 miljoner kronor. De statliga myndigheterna Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova bidrar med finansiering, sakexpertis, systemperspektiv samt synkronisering av FoI-stöd och infrastrukturåtgärder. Projektet leds av den nationella samverkansplattformen för transporteffektivitet, CLOSER vid Lindholmen Science Park.

E-Charge
I projektet samarbetar Scania och Volvokoncernen med ABB, Circle K och OKQ8. Projektet involverar också ICA Sverige AB, DB Schenker, Tommy Nordbergh Åkeri samt Vattenfall och andra energibolag och elnätsägare. Swedish Electromobility Centre (SEC) är extern forskarpart och Lindholmen Science Park koordinerar projektet. Programmet FFI finansierar med 102 miljoner kronor och projektparterna bidrar med 113 miljoner kronor. De statliga myndigheterna Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova bidrar med finansiering, sakexpertis, systemperspektiv samt synkronisering av FoI-stöd och infrastrukturåtgärder.

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
FFI är ett samverkansprogram mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forskning, innovation och utveckling med fokus på klimat, miljö och säkerhet. Finansieringen uppgår till cirka en miljard kronor per år. Medverkande myndigheter är Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova. Från industrin deltar AB Volvo, FKG, Scania CV AB och Volvo Car Group.

Elektrifieringskommissionen
Elektrifieringskommissionen är rådgivande till regeringen, men har också regeringens uppdrag att påskynda elektrifieringen och bidra med förslag på åtgärder som de eller andra aktörer kan genomföra. Kommissionen består av 16 ledamöter och infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande. Ledamöterna är representanter från politiken, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Kontaktpersoner

Andreas Josefsson
Projektledare Reel, CLOSER & Lindholmen Science Park
andreas.josefsson@lindholmen.se
072-392 76 56

Gunnar Ohlin
Projektledare E-Charge, Lindholmen Science Park,
gunnar.ohlin@lindholmen.se
073-368 40 62

Linda Svanhed
Programchef FFI
linda.svanhed@vinnova.se
08-473 30 65