Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

StationCDM underlättar för samarbete mellan aktörer inom järnvägstransport

StationCDM har som syfte att skapa en järnvägsmodifierad version av CDM (Collaborative Decision Making). Genom att använda tidsstämplar i realtid bidrar StationCDM till en effektiv kommunikationsstruktur mellan partners samt att tidsstämplarna förhindrar att beslut fattas på inkorrekt information.

Förstudien argumenterar för att StationCDM ska ske i form av ett demonstrationsprojekt som kan föregå som exempel för andra järnvägsstationer runt om i Sverige. För att StationCDM ska genomföras krävs det att parterna som är involverade verkar på, eller i anslutning till, Stockholms centralstation. Innan en lyckad lansering av StationCDM kan ske måste en digital samverkan etableras samt en fysisk samverkansarena. Detta har till viss del skapats genom förstudien, men behöver kompletteras med aktuella partners.

StationCDM har som ambition att möjliggöra informationsdelning mellan aktörerna inom järnvägstransporten. Digital samverkan fyller då en viktig funktion eftersom detta bidrar till att samarbetspartners enklare kan kommunicera eventuella förändringar med varandra. Genom att använda tidsstämplar kan StationCDM även säkerställa en korrekt lägesbild. Denna genomförbarhetsstudie har som projektmål att leverera ett konkret förslag på upplägg för en efterföljande demonstration.

- Projektet StationCDM visar på stor potential för denna lösning och nu ska det blir spännande att gå vidare och se vad detta kan innebära för en nod för godstrafik, säger Jonas Eriksson, projektledare på CLOSER.

Projektet finansierades av Trafikverket och projektpartners var SJ, Jernhusen, ISS, RISE och CLOSER