Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Söker lösning på transportinfarkten i städerna

Transportbehov, befolkningsmängd och miljöpåverkan ökar i takt med att städer växer. Detta vill näringsliv och forskning i samarbete hitta hållbara lösningar på i ett nytt forskningsprojekt (HITS). Och dagens fordon kommer inte passa in i den lösningen. Alla stadsbor vill ha varor och bli av med avfall, men ingen vill att dessa transporter ska märkas eller kosta pengar. Projektet leds av Scania och är delvis finansierat av Vinnova.
HITS PM
Foto: Scania

HITS är ett branschöverskridande samarbete, som ska utveckla transporteffektiva lösningar, som ger renare och tryggare städer. Deltagarna representerar allt från fastighetsägare, städer, kommuner, ingenjörsföretag, logistikföretag, och akademisk forskning. Koordinator och stöd i projektet är CLOSER.

- Projektet fokuserar på områden som är kopplade till transporter i städer, där dagens lösning är en del av problemet. Antalet fordon ökar, tillgången på förare minskar, ökad trängsel och ökat sopberg. Vi måste hitta smarta lösningar på hur vi ska hantera transportdata, lagstiftning och infrastruktur för att kunna lösa dessa utmaningar och samtidigt nå de globala hållbarhetsmålen, säger Jonas Hofstedt, Senior Vice President på Scania

Undersökningar visar att i storstäder producerar varje person ca 45 kilo avfall varje dygn. Det är en enorm mängd avfall som måste transporteras bort. Samtidigt ökar antalet paket som levereras i Internethandelns fotspår. Antalet fordon som transporterar avfall och gods ökar och de går ofta tomlastade i retur. 

- Hur kan vi öka lastfyllnadsgraden och minska antalet fordon?, funderar Jonas Hofstedt.

Hubbar kan bli en lösning

Ett område projektet kommer titta närmare på tillsammans med fastighetsägare är logistikcenter, en såhits_systemet.png kallad Hub, som har stor potential att skapa en säkrare och renare stad. Det kan komma att beröra omlastning av varor, autonoma lagerlösningar eller kanske elektrifierade fordon styrda av realtidsdata, som dockar i och ur varandra beroende på nästa destination. 

En nyckelfaktor för att HITS ska bli ett framgångsrikt projekt är att arbetet drivs med utgångspunkt från användarna och transportköparnas behov. Därför är affärsmodeller så viktiga men också att man lyckas bygga förtroende mellan aktörer i transport- och logistikkedjan. Det är komplexa frågor som kommer kräva att projektdeltagarna tänker nytt och tänker partnerskap för att inte fastna i dagens tankebanor.

Vill du veta mer om HITS?

Elisabeth Hörnfeldt, 
Projektledare, Scania
elisabeth.hornfeldt@scania.com

Faktaruta om deltagarna:

- Scania: Projektledare Elisabeth Hörnfeldt
- CLOSER: Ansvarar för uppbyggnad, drift av innovationsarenor & samverkanskoordinator: Lovisa Westblom
- KTH: Huvudsaklig forskningspartner. Ansvarar för kunskapsuppbyggnad: Anna Pernestål
- Stockholms stad (Trafikkontoret): Robin Billsjö
- Upphandling Södertörn: Olof Bohlin
- LogTrade: Internet of Logistics och IT-lösningar. Kontakt: Minna Sandberg 
- HAVI: Åkerinäring och slutkonsumenter: Camilla Eklöf
- Ragn-Sells AB: Returflöden av återvinningssystem. Kontakt: Erik Wastesson
- Catena AB: Samhälls- och stadsutvecklare: Benny Thögersen
- Fabege AB: Samhälls- och stadsutvecklare: Anders Borggren
- Dagab: Åkerinäring och slutkonsumenter: Daniel Benett 
- FTL: Åkerinäring och slutkonsumenter: Martin Svedin 
- IVL – Svenska Miljöinstitutet: Sönke Behrends
- RISE (Research Institutes of Sweden AB): Analyserar regelpåverkan: Kristina Anderson
- Ericsson
: Jan Höller
- Linköpings universitet: Prof. Maria Huge-Brodin
- Göteborgs universitet: Kontakt: Prof. Michael Browne