Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Smarta lösningar redo för framtidens städer

Under fem år har projektet DenCitys 34 parter arbetat med innovativa transportlösningar för tätbebyggda städer. På DenCity.se kan nu aktörer i hela Sverige ta del av koncepten, nyttorna med de olika lösningarna, rekommendationer kring implementering, affärsmodeller och vilka lärdomar som kommit ut ur projektet.

Inom DenCitys olika arbetspaket har aktörer från bland annat akademi, fastighetsbolag, logistikföretag, fordonstillverkare, dagligvaruhandel, nationella myndigheter och städer och engagerat sig.

-Göteborgs Stad har varit med sedan starten av Dencity 2015. Vi har sedan dess, tillsammans med  forskare, näringsliv och andra offentliga aktörer, haft förmånen att delta i ett framgångsrikt projekt med stora ambitioner. Samarbetet med olika aktörer har hjälpt oss att få nya och fördjupade insikter kring de utmaningar vi har i den täta staden. De framtagna lösningarna, yteffektiva transportlösningar för både människor, gods och avfall, är alla pusselbitar för att lösa utmaningarna och skapa en hållbar attraktiv stad. Tillsammans bildar bitarna en helhet och vi är både stolta och glada att varit en del i detta, säger Malin Broqvist Andersson, avdelningschef på Utveckling och Internationellt, Trafikkontoret Göteborg.

-I ett innovationsprojekt som DenCity möts parterna vid samma bord, vilket annars inte är helt självklart. Tillsammans utformar vi lösningar och affärsmodeller, men vi identifierar också hinder som vi gemensamt behöver adressera om vi ska nå en modern stadsutveckling med elektrifierade transporter. Det kan gälla påverkan för att nå en utbyggd laddinfrastruktur snabbare eller diskussioner om regler som vi önskar justera för att introduktionen av elektrifierade lastbilar ska accelereras, säger David Hellstedt, vice president, Electromobility på Volvo Group Trucks Technology.

Projektets olika områden har bidragit till att skapa nya processer för hållbar förtätning och minskad trafikintensitet. Alla DenCitys lösningar som sammantaget skapar hela koncept för hållbar transport och mobilitet, finns nu presenterade på DenCity.se, och kan inkluderas i stadsutvecklingsprocesser för hållbar förtätning och minskad trafikintensitet

-DenCitys olika transportlösningar har testats och realiserats i Göteborg, Jönköping och Stockholm. Nu hoppas vi att fler städer och andra aktörer ska kunna ta de lösningar som passar just deras behov, implementera och vidareutveckla dessa. Vi i projektet ser att denna implementeringsguide är något som kan skapa förutsättningar för att utveckla hållbara täta städer, säger Andreas Josefsson, projektledare för DenCity, vid CLOSER.

Faktaruta

Inom DenCity har hållbara gods- och persontransporter utvecklats med utgångspunkt i den täta staden. DenCity har letts av CLOSER vid Lindholmen Science Park och utöver det ingår 34 parter från näringsliv, akademi och samhälle: Amido, Bring, Chalmers, CityMail,, COOP, DB Schenker, DHL, Ericsson, FreelWay, Framtiden, Göteborg Energi, Göteborgs stad, Göteborg Universitet, HBV, IMCG, Jernhusen, Karlastaden, Parkering Göteborg, Region Jönköping, RENZ, Riksbyggen, RISE, SSPA, Sustainable Innovation, Svensk Digital Handel, Stockholms stad, Södra Munksjöns utveckling AB, Urban ServicesVolvo Group & Älvstranden Utveckling. Med bidrag från: Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Vinnova.

Läs mer om projektet här:

DenCity.se

Emissionsfria tunga transporter

Moblitetsmäklare

Stadsdelnära samlasting

Transporter på de urbana vattenvägarna

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster