Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Smarta kameror ska effektivisera järnvägstransporter

Arbetet med att identifiera och registrera järnvägsvagnar med gods sker idag ofta manuellt vid terminalerna, något som både är kostsamt och mycket tidskrävande. Nu visas ny innovativ teknik upp i Europa som per automatik ska registrera vagnarna i realtid.
Nicklas Blidberg, Closer och Jan Bergstrand, Trafikverket, på plats i München, tillsammans med J Hector från Indra Systems.
Nicklas Blidberg, Closer och Jan Bergstrand, Trafikverket, på plats i München, tillsammans med J Hector från Indra Systems.

Utmaningarna för framtidens transportsystem är många, vilket gör efterfrågan på innovativa produkter och teknologier större än någonsin. Transport Logistic i München är en av världens ledande logistikmässor med över 60 000 besökare. På plats för att demonstrera en av sina nyckeltekniker fanns Trafikverket, Göteborgs Hamn och flera andra partners från logistikprojektet FR8HUB som ingår i järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail.

- Med hjälp av vår lösning, Intelligent Video Gate, kan vi med smarta kameror, sensorer och RFID-teknik samla in data om de godsvagnar som trafikerar järnvägen och behandla uppgifterna i realtid. Arbetet blir både säkrare och mer tidseffektivt, säger Jan Bergstrand på Trafikverket.

Stort intresse

Under mässan rullade prototypen av tekniken non-stop och många var de som var intresserade och nyfikna på lösningen.

- Demon, ett modelltåg kopplat till en kamera och RFID-läsare, kan se ut som en lek, men faktum är att modellen är verklighetstrogen och redo. Målet är att kunna implementera Intelligent Video Gate fullskaligt på ett antal terminaler inom ett år, säger Jan Bergstrand på Trafikverket.

- Alla vill digitalisera sig på något sätt. Att visa upp Intelligent Video Gate i detta sammanhang gör att fler ser potentialen i tekniken och börjar diskutera hur den hade kunnat anpassas till deras behov, säger Nicklas Blidberg, projektledare för FR8HUB. 

 

FR8HUB och Shift2Rail
Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER vid Lindholmen Science Park som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom Shift2Rail innovationsprogram 5 - godstransporter och stödjer Trafikverket som projektledare i projektet FR8HUB. Läs mer om Shift2Rail