Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Sesam möjliggör leverans till din bil, ditt förråd eller till och med ditt kylskåp

Godstransportarbetet i Sverige förväntas öka med allt fler leveranser till slutkonsumenter som följd. Samtidigt efterfrågar varuägarna och kunderna smidiga transportlösningar. Sesam II har därför fokuserat på att bidra till effektivare försörjningskedjor och förbättra servicenivån genom mer kundanpassade logistikupplägg.
SESAM
Foto: DB Schenker

Den tjänst och branschstandard för åtkomst till digitala lås som tagits fram under projektet, skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge access till transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna även om mottagaren inte är på plats.

Projektmålet för SESAM II har varit att utreda juridiska och affärsmässiga frågeställningar för att kunna få en mer fullständig bild av hur en standard för digitala lås kan införas och hanteras. Med hjälp av nya uppkopplade och smarta lås kan logistikaktörer få tillfällig tillgång till låsta utrymmen vid leverans. Detta ämnar underlätta godstransporterna dagtid, men också möjliggöra säkra godsleveranser på natten vilket bidrar till kortare körtider och reducerade godsrörelser.

- Utvecklingen går snabbt inom många områden som kommer påverka morgondagens andreast_0.jpgdistributionssystem. Krav på ökad flexibilitet och bekvämlighet inom ”last mile”-logistik behöver tillgodoses samtidigt som infrastruktur och fordonsflottor behöver utnyttjas mer effektivt. SESAM-projektet har befunnit sig i en slags brännpunkt mellan dessa områden och genom vår projektsamverkan har vi sett att ett samordnat gränssnitt och standard för tillgång till digitala lås kan spela en viktig roll i logistikutvecklingen, uttrycker Andreas Thieme, projektledare, Sesam II, CLOSER.

Läs mer om projektet här

Projektpartners: Postnord Sverige AB, Posten Norge AS, Schenker AB och CLOSER vid Lindholmen Science Park
Finansiering: Projektet har finansierats med stöd av Vinnova, som ett utvecklingsspår från godsinitiativet inom Nästa generations resor och transporter, Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem