Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samverkan och klimat i fokus på Transporteffektivitetsdagen 2015

Samverkan är nyckeln för att skapa framtidens hållbara transportsystem. Det menade infrastrukturminister Anna Johansson när hon talade under Transporteffektivitetsdagen den 27 augusti i Örebro. För fjärde året i rad samlades över två hundra forskare och företrädare för näringsliv och samhälle. Diskussionerna på årets konferens fokuserade på globala utmaningar, transportpolitiska mål och nya innovationer.

Transporteffektivitetsdagen anordnades av CLOSER och Northern LEAD i samarbete med Region Örebro län. Tillsammans man med konferensen skapa en mötesplats för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

Dagen inleddes med en internationell utblick om globala trender och utmaningar. Professor Dr. J. Rod Franklin, Kühne Logistics University, målade upp en bild av en framtid där förändringar i klimat, ekonomi, befolkning och teknik fullständigt ändrat förutsättningarna för alla typer av branscher. Han menade att helt nya, kreativa tankesätt och innovationer krävs för att möta de utmaningar världen står inför. Den andra internationella talaren professor Eric Ballot, Mines ParisTech, HDR, visade exempel på en sådan typ av innovation, det fysiska internet (physical internet). 

Stora utmaningar – enorma möjligheter

Infrastrukturminister Anna Johansson talade också på konferensen och kunde berätta att 1,2 miljarder kr satsas för att förbättra underhållet av Sveriges järnvägar. Hon underströk även behovet av att bättre utnyttja befintlig infrastruktur med hjälp av bland annat nya innovationer.

– Vi behöver investera och vi behöver vårda det vi har. Men det handlar också i väldigt hög utsträckning om hur vi nyttjar den infrastruktur vi redan har.

– Om vår exportindustri ska kunna konkurrera med en allt tuffare omvärld så måste vi ha ännu bättre transportinfrastruktur för gods. Vi behöver rusta upp men också få smartare logistiksystem där ny teknik kan skapa nya möjligheter och förutsättningar. Det är otroligt spännande att se hur fort utvecklingen går med till exempel förnybara bränslen, elmotorvägar, fjärrstyrda flygledartorn och nya IT-system för bättre logistikplanering.

Infrastrukturministern avslutade sitt föredrag understryka vikten av samverkan för att kunna tackla de utmaningar som transportsystemet står inför.

– Vi i Sverige är väldigt duktiga på att samverka, både internationellt och inom Sverige mellan det offentliga, näringsliv och akademi. Det är en stark konkurrensfördel som vi måste fortsätta utveckla. Genom att utveckla den typen av samverkan kan vi ligga i den absoluta framkanten i att skapa framtidens smarta logistiksystem, transportinfrastruktur och fordon. Jag ser oerhört positivt på framtiden, det är stora utmaningar men också enorma möjligheter.

Talarna om TREFF15

Vi fick tillfälle att intervjua några av talarna på Transporteffektivitetsdagen om vad de tyckte om årets konferens.

Per Wenner, Direktör för Tillgänglighetsfrågor på Trafikverket

Vad är den viktigaste utmaningen som transportsystemet står inför?
– Klimatutmaningen är naturligtvis den viktigaste om vi ska kunna ha den logistiken och det sätt vi lever idag. Vi måste ta oss an den utmaningen på ett mycket mer allvarligt sätt än idag.

Hur gör vi det?
– Jag tycker att det vi gör här i samarbete med CLOSER är ett bra exempel. Att skapa samsyn mellan olika aktörer, arbeta på systemnivå, se hur olika delar hänger samma, hitta nya lösningar och använda den nya tekniken på ett bättre sätt. Det krävs många åtgärder, på många olika plan. Men just det här med samarbete är viktigt för att kunna ta oss an de utmaningar och möjligheter vi står inför.

Vilken lösning eller föredrag var extra intressant under konferensen?
– För mig var ”fysiska internet” en nyhet och de exempel på hur man kan effektivisera med hjälp av det. För att det ska lyckas så måste vi skapa rätt drivkrafter. Finns inte lönsamheten så faller det, vi måste få till affärsmodellerna och skapa rätt politiska incitament.
Var det något du saknat och vill ser mer av på nästa års konferens?
Varuägarperspektivet var intressant, att få höra om hur Clas Ohlsson löst sina transporter. Det hade varit spännande att se ännu mer av det nästa år.

 

Anders Bylund, Siemens

Vad är den viktigaste utmaningen som transportsystemet står inför?
– Det är övergången till mer hållbara energislag, genom till exempel elektrifiering. Det kan även vara övergång till järnväg, andra intermodala lösningar, sjöfrakt men också ökad effektivitet av vägtrafiken. 

Vilket ämne eller föredrag var extra intressant under konferensen?
Min stora behållning från dagen är att det finns så många bra idéer, förslag och initiativ. Inte minst de internationella föredragen var otroligt intressanta. Att konferensen hölls i Örebro i år var också bra eftersom det gav en ännu större bredd på deltagarna.

Var det något du saknat och vill ser mer av på nästa års konferens?
Det vi inte talat så mycket om idag som man kan lägga mer fokus på är intelligenta trafiksystem. Till exempel föredraget av Mind Connect [Intelligent trafiksystem för att räkna ut hur trafiken flyter i realtid och därmed göra det möjligt att fatta bättre beslut om färdvägar]. Sådana lösningar kommer betyda väldigt mycket för framtida transportlösningar och kan få ett stort genomslag på både miljöpåverkan och ekonomi.

 

Björn Hasselgren, Teknologie doktor, Kungliga Tekniska Högskolan samt ordförande i Infrastrukturkommissionen

Vad är den viktigaste utmaningen som transportsystemet står inför?
– Det är att hitta former för hur vi ska organisera och finansiera transportsystem så det blir så effektivt som möjligt. Jag tror på en form där de ansvariga organisationer för t.ex. väg och järnväg styrts mer av hur resenärerna väljer. På så sätt får man mer avgiftsbetalningar som går direkt till de ansvariga organisationerna.

Vilket ämne eller föredrag var extra intressant under konferensen?
– Den tekniska utvecklingen är väldigt spännande, flera föredrag var inne på det. Med nya trafikstyrningstjänster, Uber och självkörande bilar. Det är jätteviktigt eftersom det kan effektivisera transportsektorn och att leda till att vi klarar hållbarhetsutmaningarna på ett bättre sätt. 

Var det något du saknat och vill ser mer av på nästa års konferens?
– Man skulle kunna ta mer konkreta exempel på alternativa organisationsformer och alternativa projekt. Nästa år så kanske vi från Infrastrukturkommissionen kan berätta om våra förslag. Vi kommer ha några case att presentera, som till exempel bättre järnväg Stockholm – Oslo, med Örebro i mitten.