Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samverkan mellan Australien och Sverige inom HCT-området

Den 4 december fick Lindholmen Science Park besök av Gavin Hill från TCA, Transport Certification Australia, som ansvarar för övervakningen av långa och tunga lastbilar på utpekade vägnät i Australien. Under en vecka besökte australiensaren Sverige för att underhålla samarbetet inom just HCT-området.

Sverige har sedan fyra år tillbaka ett nära samarbete med Australien på HCT-området via TCA. Det handlar framför allt om att testa deras övervakningssystem, IAP (Intelligent Access Program). Enkelt beskrivet sitter det en liten låda i lastbilen och via GPS registreras bilens färdväg i ett centralt system hos TCA. Lämnar man av någon anledning det godkända vägnätet kommer en avvikelserapport. 

Systemet testas nu i fem lastbilar i Sverige och data skickas via satellit till Australien. Lite populärt kan man säga att Sverige blivit en sjunde delstat i Australien. Bakgrunden till testet är att en mer omfattande satsning på HCT även i Sverige kommer att kräva någon liknande form av övervakning.

Gavin Hill ser fram emot ytterligare fördjupat samarbete med Sverige på olika områden och ger exempel:
- Trafiksäkerhet där Sverige ligger före, tekniklösningar för att mäta fordonets vikt inklusive last direkt från bilen, hantering av farligt gods samt aktiva varningssystem mot trötthet. 
Han betonar att en av framgångsfaktorerna i samarbetet med Sverige är att vi till stora delar har ett gemensamt värdesystem. Australien har till och med en variant av den svenska jantelagen, "The Tall Poppy Syndrom", vi gillar inte höga vallmoplantor.
- Man ska inte sticka ut, inte tro sig vara förmer än andra, förklarar Gavin. 

Gavin Hill hoppas också mycket på den nya arbetsgruppen för HCT inom OECD som Sverige och Australien gemensamt har drivit för att få till stånd.
- Vi behöver få ett genombrott runt om i världen för en positiv och konstruktiv syn på HCT. Som ett bra sätt att utnyttja infrastrukturen effektivare och minska energiförbrukning och klimatpåverkan, säger Gavin.