Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samverkan kring digitalisering för trygga och smarta städer

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att testa geofencing i demonstrationsprojekt i urbana miljöer. I samband med detta startade i höstas ett samverkansprojekt för att initiera demonstrationer och utveckla relevanta befintliga forsknings- och innovationsprogram så att geofencing inkluderas.

Geofencing kan styra så att enbart behöriga fordon kan köras inom ett definierat geografiskt område. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter via geofencing kan transporter effektiviseras, hastigheter begränsas, växthusgasutsläppen och trafikbuller minska, utomhusluften förbättras och trafiksäkerheten öka.

- För att få en kvalitetssäkrad, trygg och säker stad behöver vi en smart kombination av ny teknik, infrastruktur och fysisk utformning. För att nå dit kommer vi att ta fram en rad verktyg och en handlingsplan för lösningar som testas i verklig miljö. Det långsiktiga målet ska vara lösningar som är internationellt gångbara, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

- En viktig del i denna satsning är möjligheten att gemensamt arbeta mot en robust digital infrastruktur i städer. En förutsättning för detta är samverkan mellan myndigheter, städer och näringsliv, säger Lina Olsson på CLOSER som projektledare satsningen på uppdrag av Trafikverket. 

Trafikverket ansvarar för arbetet med geofencing som görs i samverkan med Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB och Autoliv och CLOSER projektleder samverkansprojektet.

 

Läs mer på Trafikverkets webb

Läs mer på Regeringskansliets webb

Läs mer på Scanias webb