Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samlastning het trend för transporter i storstäder

Under en fullsatt workshop i Malmö diskuterades utmaningar och möjligheter inom citylogistik. Goda exempel visades upp från bland annat Malmö, där samlastning blivit en het trend för att göra transporter effektivare.

citylogistik29jan.pngIntresset var stort när Closer anordnade workshopen ”Hur kan näringslivets transporter effektiviseras i städer?” den 29 januari. Drygt 60 personer deltog från lokala och nationella aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle.

Syftet var att skapa diskussioner kring möjligheter och utmaningar med citylogistik och samlastning av näringslivets transporter i svenska städer. Malmö lyftes fram som ett gott exempel där näringslivet och kommunen samlar ihop sina godstransporter i centrum för att kunna distribuera godset på ett mer effektivt sätt, så kallad samlastning. Under förra året blev Malmö även den första svenska stad att fram ett godstrafikprogram som tar ett helhetsgrepp om godstrafiken i den kommunala planeringen.

En utveckling som är positiv menar Maria Lindholm, doktor i citylogistik och projektledare på Closer vid Lindholmen Science Park.

– Vanligtvis saknas citylogistik som en naturlig del i stadsplaneringen. Det behövs även bättre förutsättning för att utbyta kunskap och skapa samarbeten. Genom att skapa incitament och lyfta fram goda exempel kan vi öka både kunskapen och engagemanget.

Ett tätt samarbete mellan kommun, fastighetsägare, akademi och transportörer är nödvändigt konstaterades i diskussionerna under workshopen. En annan viktig faktor är att regelverk och lagar måste förändras. I nuläget har olika städer ofta har olika regler, vilket skapar problem för transportörer.

Workshopen arrangerades av Closer vid Lindholmen Science Park, Malmö stad, Helsingborg stad och Lund stad.

Är du intresserad av att veta med om vårt arbete med citylogistik, kontakta
Maria Lindholm, 031-764 70 19, maria.lindholm@lindholmen.se
 

Ladda ned presentationer från workshopen

Under dagen fick kommun, fastighetsägare och transportörer ge sin syn på läget och hur de kan agera för att främja samlastning och citylogistik.

Introduktion av dagen och kort genomgång av huvudpunkterna i Färdplan för citylogistik
Maria Lindholm, Closer, Lindholmen Science Park

Hur kan kommuner skapa förutsättningar för effektivare näringslivstransporter i våra städer? Hur arbetar kommunerna med dessa frågor idag?
Max Hanander, Malmö stad
Ylva Samuelsson Åqvist, Lund Stad

Regler och incitament - möjligheter och goda exempel
Christoffer Widegren, Trafikkontoret Göteborg

Hur kan fastighetsägare skapa förutsättningar för samlastning? Exempel från Triangeln i Malmö
Eric Sjöstedt, Vasakronan 

Strategiska val och intressentsamverkan för hållbar citylogistik
Henrik Pålsson, Lunds Tekniska Högskola

Hur kan transportörer skapa förutsättningar för och arbeta med samlastning?
Per Andersson, Malmö LBC och Richard Nilsson, Ragn-sells