Hoppa till huvudinnehåll

Samlastning – en nyttoskapande satsning för fler

fredag, maj 28, 2021 - 08:00

Hur kan man minska tunga transporter i täta områden där många människor rör sig, och på så sätt bidra till mer hållbara miljöer - utan att ge avkall på servicegrad och kundnytta? Inom DenCity har en pilot genomförts av denna typ av tjänst – Lindholmsleveransen.

Göteborgs Stad har ambitiösa klimatmål och piloten har varit en del i arbetet för en mer hållbar mobilitet. Det är tydligt vilken effekt ett koncept som detta kan få; minskade tunga gods- och avfallstransporter, då traditionella lastbilar ersätts av samordnade leveranser med elektrifierad minilastbil. Användarna av tjänsten har också känt ökad trygghet, då samma personer dagligen rör sig i området med leveranser till verksamheterna.

En av de som har stor erfarenhet av tjänsten, både som fastighetsägare men även brukare av tjänsterna är Chalmersfastigheter.

Vi ser enbart positiva effekter. Det är mindre tung trafik inom området och samlastningstrafiken sker dessutom på ett hållbart sätt. Som användare av både godsleveranser och sophantering upplever vi att tjänsten fyller våra samt våra brukares behov väl. Dessutom håller de en hög servicenivå, säger Valle Cangovski, drift- och förvaltningschef.

- Chalmersfastigheter jobbar på flera sätt aktivt med hållbarhet, och får även allt avfall vägt.Vår upplevelse är på det området är positiv och utvecklingen har gått enligt vår förväntan, avslutar Valle Cangovski.

Sedan årsskiftet 2019/2020 är det operatören Renova Miljö som utför tjänsten och äger samlastningsterminalen. Marken som terminalen står på ägs av Älvstranden Utveckling, vilka också handlat upp samlastningstjänsten.

Det krävs god samverkan och fungerande affärsmodeller, att vi skapar en nytta som användarna är beredda att betala för. Genom till exempel samlastningskonceptet har godstrafikvolymen på Lindholmen minskat med cirka 90% och servicegraden har ökat, säger Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Till några av våra fastigheter på Lindholmen har vi nu även beställt nya paketskåp. De blir ännu en del i hela kedjan. Detta ska vi testa – och då kopplar vi ihop test av både samlastning och fullservicefastighet, säger Louise Larsson.

Att skala upp tjänsten och utvidga dess geografiska område hade varit en positiv utveckling som verkligen kan gagna fler.

Läs mer om Stadsdelsnära samlastning här

Direkt till DenCity.se

Se alla partners i projektet här

Har du frågor om projektet?

Läs mer om Renova Miljö här