Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Så kan Stockholms Central få fler nöjda resenärer

Ökad punktlighet i järnvägstrafiken på Stockholms Central. Det kan bli effekten av ett nystartat projekt i regi av CLOSER, den nationella samarbetsplattformen för ökad transporteffektivitet.

– Vi sätter resenärerna i fokus – genom samverkan kan avvikelser hanteras tidigare i lindholmen_nicklas_b_2.jpgprocessen och effektiviteten förbättras, säger projektledaren Nicklas Blidberg. Nu handlar det om persontrafik men det kan i ett senare skede också handla om effektivare godstransporter.

Konceptet förkortas CDM (Collaborative Decision Making) och kommer att undersöka hur ett nytt system för informationsutbyte mellan aktörerna på och den stora centralstationen kan bidra till att vi som tågpassagerare inte i onödan behöver uppleva förseningar.

Nicklas, beskriv lite mer vad detta projekt handlar om.
Vi vill bidra till bättre informationskvalitet och ökat värde för resenärer som nyttjar centralstationen. Det ska dels ske genom att aktörer i knutpunkterna ges möjligheten att samverka genom informationsdelning; att skapa framförhållning så resenären får mer tid att reagera. Dels genom man på sikt kan skapa en bättre analys av varför vissa störningar inträffar och på så sätt arbeta för att minska dessa.  

Vilka parter är involverade?
De som arbetar i genomförbarhetsstudien är RISE, CLOSER och Trafikverket. Men vi arbetar för alla aktörer på Stockholm central som kommer att kontaktas. Vi hoppas att även de ser möjligheterna med konceptet och vill bidra i våra living labs som kommer diskutera arbetet framåt.

Vilka problem löser det?
Vi ser bland annat en potential att öka punktligheten i trafiken, att identifiera alternativ vid störningar och att bättre utnyttja kritiska resurser som perronger, rulltrappor etc. 

Hur kan CLOSER göra skillnad?
Projektidén för CDM har lyfts fram inom ett av CLOSERs samverkansprojekt som ett steg att utveckla järnvägen. Eftersom projektet skapar både ökad samhällsnytta och fördelar för alla aktörer på centralen så ser vi ett stort värde i att utveckla CDM-konceptet för knutpunkterna i järnvägen. Som en neutral aktör hoppas vi skapa ett öppet forum för att diskutera samverkan mellan parterna som i slutändan kan leda till ökad transporteffektivitet.

Hur ser nästa steg ut?
Det finns flerknutpunkter vid järnvägen där CDM-konceptet kan göra stor förändring. Ett exempel är bangårdar där också många aktörer samverkar.

Till sist, var har ni hämtat CDM-konceptet från?
CDM finns redan testat på flyg (Airport CDM) och sjö (Port CDM). 

För flyg är den drivande faktorn turnaround-tid som är en stor kostnad. Det finns mycket tid att spara när exempelvis flygplanet hänvisas till en ny gate, är försenat eller på annat sätt avviker från den ursprungliga tidplanen. 

För sjöfarten är drivkraften att få alla aktörer som är inblandade i ett fartygsanlöp att kommunicera. Ett fartyg kan till exempel sänka hastigheten om besättningen i god tid fått information om att tillgängligheten i nästa hamn försenats och på så sätt spara bränsle.