Hoppa till huvudinnehåll

Så kan geofencing bli en del i våra städer

torsdag, december 6, 2018

Den nya handlingsplanen för geofencing innebär på sikt att städerna blir säkrare, luften bättre och ljudnivån lägre. Åtgärderna i handlingsplanen bidrar också till bättre framkomlighet genom att trafiken kör i en lugnare och jämnare takt.

Geofencing är virtuella staket som begränsar farten inom ett bestämt område som till exempel förbi förskolor och skolor. Geofencing är ett av flera verktyg för att nå de transportpolitiska målen och skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem som ska bidra till säkerhet.

År 2017 startade regeringen ett projekt för att skapa säkrare och mer hållbara städer med hjälp av geofencing. Projektet har resulterat i en gemensam handlingsplan som Trafikverket, Stockholms stad, Göteborgs stad, Scania, Veoneer, Volvo Cars och Volvo Group tagit fram tillsammans.

De viktigaste punkterna i handlingsplanen är att:

  • Etablering av ett forsknings- och innovationsprogram
  • Verka för lagstiftning och regelverk som stöttar implementering av geofencing
  • Utveckla organisatoriska och digitala processer samt data för geofencing-zoner
  • Utveckla system, rutiner och processer för självreglerande system och styrning i smarta zoner 
  • Utreda samhällsekonomisk och affärsmässig potential
  • Verka för nationell- och internationell harmonisering 
  • Främja och driva demonstrations- och pilotprojekt

Kort film om Geofencing

- Inom regeringsuppdraget har ett strategiskt viktigt samarbete påbörjats. Detta vill vi nu ta vidare för att initiera storskaliga pilotprojekt för att skarpt testa och på sikt implementera geofencing-teknik i utpekade zoner i urbana miljöer. Den roll CLOSER har är att fungera som en neutral facilitator för samarbetet och att driva på det gemensamma innovationsarbetet, säger Lina OlssonCLOSER som är projektledare för regeringsuppdraget.

- Ett konkret exempel där geofencing redan används är busslinjerna 55 och 16, här i Göteborg, inom ramen för ElectriCity (som koordineras av Lindholmen Science Park). Här används geofencing för att begränsa bussarnas hastighet men även för att säkerställa att bussarna kör på elektrisk drivlina när de skall. Nu vill vi växla upp och använda geofencing för en hel zon i en stad, där väghållaren kan sätta spelreglerna och se till att fordon rör sig på människors villkor i staden. På sikt kan detta handla om smarta och dynamiska zoner där fordon med hjälp av geofencing automatiskt anpassar sig efter de regelverk och eventuella krav som finns i en viss zon, utvecklar Lina Olsson.
 

Ladda ner handlingsplanen här 

För mer information se Trafikverkets pressmeddelande