Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Så kan automatiserad godshantering öka Sveriges konkurrenskraft

Hanteringen blir både säkrare och mer kostnadseffektiv genom automatisering, vilket ökar Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt stärker Örebroregionen sin roll som utvecklare av smarta logistiklösningar.

Det kan bli effekterna av en bred studie, med bas i Örebroregionen, som nu inom kort avslutas kring hur transporter och omlastning av gods kan effektiviseras genom automatisering. 

De deltagande i projektet har varit trucktillverkaren Linde Material Handling, Scandfibre Logistics som är en del av Billerudkoncernen, logistikbolaget Logent, Örebro universitet samt CLOSER/Lindholmen Science Park.

Utgångspunkten är att fortsatt automatisering kan göra hanteringen både säkrare och mer kostnadseffektiv. Det kan ske genom utveckling av lastrobotar på självkörande, uppkopplade truckar. Tekniken kan användas vid till exempel terminalomlastningar mellan lastbil och järnvägsvagn eller vid förflyttning av gods från och till lager. Det skapar en rad fördelar:

  • Kostnaderna kan sänkas.
  • Risken för arbetsplatsskador minskar.
  • Skadorna på gods och maskiner blir färre.
  • Energiförbrukningen blir lägre.

Digitalisering, uppkoppling och automatisering av produktion och transport ses numera som en förutsättning för att möjliggöra effektiva transportkedjor. Men trots att stora ansträngningar gjorts är en automatisering av gränslandet mellan produktion och transport ännu ett relativt outforskat område.

Projektet som startade i december 2017 har undersökt vilka ekonomiska, organisatoriska och tekniska villkor som måste uppfyllas för att utveckla självkörande truckar som utför lastning och lossning. 

Projektledare har varit Hannes Lindkvist på CLOSER, den nationella samverkansplattformen för ökad transporteffektivitet.

 – Projektet illustrerar hur komplexa utmaningar i allt högre grad kräver att akademi, näringsliv och samhälle samverkar få att skapa mer effektiva godstransportsystem, säger han. Detta bidrar till att öka den svenska konkurrenskraften. Det innebär dessutom till att Örebroregionen kan ta en tydlig roll i utvecklingen av smarta och effektiva logistikupplägg och stärka sin position som logistiknav.

Logent som driver en rad godsterminaler runt om i landet, ser potentialen i automationslösningar för lastning/lossning av trailrar, containrar och tågvagn för att möta allt större krav på effektiva och automatiserade flöden dygnet runt, året runt.

– Vi ser en stor potential i relativt jämna flöden hos exempelvis producerande verksamheter där det finns krav på kontinuitet i in- och utflödet för att eliminera flaskhalsar, säger Daniel Rhedin, Head of Consulting i Logent.

Scandfibre Logistics, som fraktar produkter för Billerudskoncernen, ser att järnvägen står inför ett paradigmskifte med digitalisering och automatisering där självkörande truckar kan förbättra möjligheterna vid överflyttning av gods till järnväg.

– För att dra nytta av detta behöver vi ett systemperspektiv som ser till hela transportkedjan, inklusive godshanteringen, där förarlösa trucksystem i till exempel terminaler och bruksmagasin kan minska hanteringskostnaderna och öka förutsättningarna för multimodala transporter, säger Pär Sund, ansvarig för logistikutveckling vid Scandfibre Logistics. 

Han tillägger att det skapas en utveckling som går mot ett fossilfritt transportsystem när hela transportkedjan effektiviseras där järnvägen, skogen och den svenska produktionen blir mer konkurrenskraftig.

Martin Magnusson, universitetslektor vid Örebro universitet, menar att dagens system för automation av lagerlogistik hindras av bristande flexibilitet, i och med att det till exempel krävs förbestämda körvägar och trafikregler:

– Dessutom saknas helt lösningar för automation av det sista momentet i logistikflödet: att lasta från lagret in på lastbil eller container, säger Magnusson. Forskningsfrågorna som vi vill angripa inom projektet innefattar bland annat mer flexibel styrning, där roboten "känner efter" var den kör snarare än att köra mot fixa positioner; självlärande system, som kräver mindre arbete för installation och underhåll och som i stället själv lär sig hur miljön ser ut och hur arbetet brukar utföras; och säker körning bland människor.

Fakta

  • Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden.
  • Regeringen pekar genom samverkansprogrammen ut fem svenska styrkeområden där vi tillsammans med partners investerar i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.
  • Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon. Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter inkluderar alla färdsätt och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnors och mäns resor och behov av transporter av gods.
  • Region Örebro län delfinansierar projektet

Läs mer:

Regeringens strategiska samverkansprogram

Nästa generations resor och transporter

Autolast

Genomförbarhetsstudier för digitalisering av logistikkedjor

 

 

För mer information, kontakta:

Hannes Lindkvist, projektledare CLOSER/Lindholmen Science Park, hannes.lindkvist@lindholmen.se, 0730 288 285