Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Region Skåne ny partner i CLOSER

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Region Skåne verkar för att lyfta in det regionala perspektivet i den fysiska planeringen, för att stärka en långsiktig hållbar tillväxt och utveckling.

Genom samarbetet med CLOSER hoppas Region Skåne få en större yta för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning inom transportområdet samt ökat nätverk genom att delta i CLOSERs samverkansforum, projekt och rundabordssamtal. Region Skåne kan bidra med erfarenhet och kunskap som kan komma andra till nytta inom CLOSER.

Region Skåne ser det som stor tillgång att medverka i samverkansplattformen Closer för en bredare kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete för en snabbare omställning i transportssektorn, säger Britt Karlsson-Green, Project Manager, Region Skåne.