Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Regeringsbeslut om tyngre fordon banar väg för längre fordon

Den 16 februari beslutade regeringen om propositionen Godstrafikfrågor. Propositionen innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska. Thomas Asp är projektledare på CLOSER och leder HCT-programmet som arbetar för just dessa frågor.
Thomas Asp

Hej Thomas, vad betyder regeringens beslut för ert fortsatta arbete med HCT?
– Främst känns det skönt att se att många års arbete med att ta fram underlag som möjliggör dessa fordon har givit resultat i och med det här viktiga beslutet. Det innebär också att fokus kommer förändras mer mot forskning och demonstrationer av längre fordon.
 
Vad blir nästa steg efter beslutet?
– Alla förutsättningar för införandet är fortfarande inte klara, till exempel gällande hur vi ska säkra infrastrukturen mot för tidig nedbrytning, så där förekommer arbete även för fordon som enbart är tyngre. Exempel på arbete som pågår är hur (och om) krav ska finnas på tvillingmontage och kontrollsystem.
 
Vad är de största utmaningarna inom HCT, som du ser det?
– Att väga fördelar/vinster för industrin mot nackdelar/kostnader för infrastrukturhållaren, och detsamma gäller förstås omvänt. En annan typ av utmaning är att vi väntar på ett beslut om huruvida Transportstyrelsen ska få möjlighet att enklare kunna möjliggöra försök med längre fordon.
 
Vad händer annars inom HCT-programmet?
– Performance Based Standard-projektet (PBS) är i sitt slutskede och det är ett projekt som även har varit av stort intresse utomlands. Vi väntar också på att få igång fler försök med längre fordon. PBS är även en del i projekt som drivs via OECD/ITF och i ett call via de europeiska vägverkens organisation, CEDR. Ett annat stort och viktigt projekt som pågår för fullt är demonstration av ITK-systemet (Intelligent TillträdesKontroll). Detta är ett system som vi ser många framtida användningsområden för.