Hoppa till huvudinnehåll

REEL & E-Charge i Vinnova-podd

tisdag, maj 9, 2023

Lyssna (från 29:e minuten) på Nikita Zaiko och Andreas Josefsson när de berättar om REEL & E-Charge i VInnovas podd:  På väg mot framtidens transporter. 

Andreas_Nikita

– Det är som ljuv musik i mina öron, speciellt som FFI finansierat både E-charge och REEL. Båda projekten är bra exempel på när man tar den nya tekniken och försöker lösa alla delar i systemet. Man får med hela kedjan av aktörer, med allt från systemoperatörer, kommuner och regioner till fordonstillverkare – alla aktörer helt enkelt, säger Sofia Wieselfors, programchef Vinnova om den systeminnovation som utförs genom olika projekt inom transportsektorn.

I Vinnovas podd "På väg mot framtidens transporter" samtalar Per Olof Arnäs, logistikstrateg, Einride och Sofia Wieselfors, Vinnova om goda och spännande exempel och bland annat kommer de in på REEL och E-Charge.

I den 29:e minuten kommer Andreas Josefsson och Nikita Zaiko in i podden och delar med sig av erfarenheter och resultat från dessa projekt, som drivs av CLOSERse och Lindholmen Science Park. Bland annat diskuterar de så kallad megawattladdning, som är en av nycklarna för att lyckas elektrifiera tunga långväga lastbilstransporter.

– Vi kommer bidra till att MCS-standarden blir verklighet, säger Nikita Zaiko, projektledare, Lindholmen Science Park

Samtalet leds av Daniel Holmberg, pressekreterare, Vinnova.

E-Charge

Inom E-Charge samarbetar 14 parter med att utveckla, testa och demonstrera batterielektriska, långväga lastbilstransporter. Testerna kommer att ske i verkliga logistikflöden i Sverige och laddningen anpassas efter förarnas kör- och vilotider. I samverkan utforskas systemlösningar som kan skalas upp och accelerera utvecklingen mot mer hållbara transporter.

E-Charge finansieras av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation – FFI, Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova.

Läs mer om E-Charge här

REEL

REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Inom satsningen etablerar vi, kör och utvärderar ett 60-tal olika regionala logistikflöden i varierande typer av köruppdrag. REEL samlar transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem. Dessutom medverkar regioner, nationella myndigheter och universitet i detta initiativ.

REEL möjliggörs genom stöd från Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova, Energimyndigheten & Trafikverket.

Läs mer om REEL här