Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projektmöte inom projektet Digitalisering av godstransportkedjor

I slutet av maj träffades konsortiet för projektet “Digitalisering av godstransportkedjor” för ett projektmöte i Helsingborg.

Under mötet presenterades två masteruppsatser som gjorts inom ramen för projektet, båda med fokus på transparens och spårbarhet inom olika försörjningskedjor. Den första, “Transparency of transport sustainability”, skrevs av Benedict Lützenburg, och den andra, “Blockchains as a solution for traceability and transparency”, skrevs av André Jeppsson och Oskar Olsson. Under mötet diskuterades även kommande milstolpar och olika utgångslägen för arbetet inom projektet. 
 
– Arbetet går framåt och tillsammans med deltagarna gjorde vi en integrationsplan för prototypen, säger Henrik Sternberg, teknisk projektledare, vid Lunds universitet. 
 
Med på mötet var också Jeanna Linton-Wahlgren, upphandlare på Lunds kommun och aktiv i Hållbarhetskollen, som tryckte på behovet av transparens i godstransportkedjor ur upphandlingssynpunkt. Jeanna menade att transparens är mycket viktigt för att kraven på transporter i upphandlingar ska kunna bli tydligare. En upphandling får nämligen inte ställa krav på någonting som inte kan kontrolleras och eftersom det i dagsläget är mycket svårt att kontrollera hur en transport gått till är det därför också svårt att ställa krav på att det ska utföras på ett visst sätt. 
 
Projektet finansieras av Vinnova och drivs inom ramen för regeringsuppdraget “Digitalisering av svensk industri”.

Den 24 november planeras ett slutseminarium för projektet - save the date!

Läs mer om projektet