Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projektet som ska ta fram åtgärdspaket för grönare transporter

Get Greener heter projektet som tar vid där SWIFTLY Green-projektet avslutades. Efter två års arbete kunde SWIFTLY Green presentera 130 konkreta åtgärder som kan bidra till en minskning av utsläppen av växthusgaser och samtidigt stödja utvecklingen av transportkorridorer i Europa. Projektet Get Greener har som mål att ta fram åtgärdspaket utifrån dessa åtgärder genom att analysera och testa olika lösningar som kan bidra till en kraftigt minskad miljöbelastning.

Lösningarna kommer att utgå från Scandinavian-Mediterranean korridoren medan inriktningen på aktörscasen innefattar transporter även utanför korridor-scopet.

Genom att ta fram olika case kommer projektet bland annat att utreda hur grön varje åtgärd är och hur nära implementering den ligger. I åtgärdspaketen ska det även presenteras vilka aktörer som behöver samverka för att åtgärdspaketet ska kunna förverkligas.

Projektet finansieras genom Forskning och innovationsportföljen från Trafikverket och pågår mellan augusti 2016 till mars 2017.

Projektdeltagare:
Örebro universitet, CLOSER, Network for Transport Measures (NTM) och Trafikverket.