Hoppa till huvudinnehåll

Projekt om resilienta och hållbara godstransportsystem avslutas

onsdag, oktober 13, 2021

Projektet Resilienta och hållbara godstransportsystem i en osäker och föränderlig framtid påbörjades i våras och samlade forskare och aktörer från godstransportsystemet för att undersöka hur COVID-19-pandemin påverkat transportsystemet och hur ett mer resilient och hållbart transportsystem för framtiden kan utformas.

shutterstock

Tree sprouting from tree stump

Syftet med förstudien var att studera hur olika försörjningskedjor påverkats av pandemin och öka kunskapen kring hur ett framtida resilient transportsystem bör utformas för att hantera kommande kriser och stora förändringar. För att göra detta anordnades workshops och intervjuer där de direkta och indirekta effekterna av pandemin utforskades. Processverktyget Wayfinder användes för vägledning under arbetets gång.

CLOSER har arbetat operativt i projektet och stöttat KTH och Albaeco som varit projektledare. 

– Att få använda Wayfinder tillsammans med denna bredda grupp aktörer, dessutom helt digitalt, var en spännande och lärorik utmaning. Min starkaste insikt rör behovet av systemtänk - för att bygga ett hållbart och resilient transportsystem måste vi diskutera vilka transportflöden vi verkligen behöver och vilka som vi faktiskt inte behöver, säger Louise Hård af SegerstadAlbaeco.

Även om projektets slutsats pekar på att godstransportsystemet i många fall klarat av att att anpassa sig till de snabbt förändrade förutsättningarna, och att de brister som uppstod ofta kopplade till andra delar av försörjningssystemet än transporterna, stod det klart att stora förändringar i försörjningskedjor ändå påverkat framtidens transportsystem både på kort och lång sikt.

De kartlagda effekterna var bland annat:

  • Inom vissa branscher, så som livsmedel och e-handel, ökade transporterna medan andra typer av transportbehov minskade
  • Skiften i transportslag ägde rum, där i vissa fall tågtransporter ansågs som mer robust än vägtransporter
  • Fokus på regionalisering och diskussion kring Just in Time leveranser
  • Ökat fokus på digitalisering och behovet av ökad transparens i försörjningskedjor
  • Hållbarhet blev under den kritiska fasen nedprioriterat men långsiktigt öppnade pandemin upp för ett ökat fokus på hållbara transporter och i många fall accelererat en omställning
  • Pandemin bidrog i många fall till ökad innovationsförmåga och vilja att testa nya lösningar

I projektets slutsatser identifierades cirkulär ekonomi, hållbar e-handel och krisförberedelse som tre områden där ytterligare satsningar behövs för att säkerställa ett framtida resilient och hållbart godstransportsystem. 

Arbetet har utförts med stöd från Vinnovas program Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

Läs mer om förstudien