Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Problemen ska bort - Gemensam teknik ska ena Europas järnväg

Godstransporter med tåg genom Europa är en utmaning. Med regelverk och teknikstandarder som skiljer mellan länderna skapas stora problem och ett ineffektivt transportsystem. För att vända trenden är gränsöverskridande samarbeten en nödvändighet. - Att öka kapaciteten för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg kräver samverkan med hela branschen, även internationellt, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

EU satsar närmare tio miljarder kronor på järnvägsforskning i projektet Shift2Rail, som ska stärka industrin och utveckla järnvägssystemet i Europa. Den svenska delen av projektet leds av Trafikverket med stöd av CLOSER vid Lindholmen Science Park. 

- Branschen har länge haft det kämpigt. Innovationskraften har släpat och regelverk och teknikstandarder har inneburit kostsamma och krångliga tågstopp vid landsgränserna. Initiativ som Shift2Rail är en nödvändighet för att samla europeiska tågaktörer kring en gemensam vision, säger Bo Olsson, programchef Shift2Rail, Trafikverket.

Smarta kameror

Inom Shift2Rail utvecklas nya tekniker, med målet att ena länderna om specifika standarder så att godsvagnarna kan köras genom hela Europa. Exempelvis har man tagit fram intelligenta gater för bangårdar med smarta kameror och sensorer som ska ta bort tidskrävande manuella registreringsmoment vid terminalerna. Istället ska allt gå per automatik och visas digitalt i realtid.

Delade utvecklingskostnader

De nya teknikerna tas fram i samspel mellan statliga bolag, konkurrerande företag och leverantörer från hela Europa, där aktörerna själva står för drygt halva utvecklingskostnaden. Resterande betalas av EU:s forskningsprogram.

- Med gemensamma krafter kan modern teknik och nya strukturer växa fram som fungerar på samma sätt genom hela kontinenten. Utan EU:s ekonomiska satsning i ryggen hade ny teknik för bred implementering inte utvecklats, då det är omöjligt för enskilda länder eller företag att göra en sådan ansats på egen hand. Internationell samverkan gynnar såväl den svenska som den europeiska infrastrukturen, säger Nicklas Blidberg, projektledare, CLOSER.

- Som deltagare i EU:s forskningsprogram Shift2Rail både bidrar vi och drar nytta av målsättningen att stärka industrin, skapa jobb och att utveckla ett hållbart, sammanlänkat europeiskt järnvägssystem, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

Från väg till järnväg

Utvecklingen inom Shift2Rail har gått snabbt sedan projektstarten 2016 och resultaten hittills är förhållandevis kraftfulla.

- Jag tror att flera av projektets tekniker kommer att användas brett på marknaden inom de närmaste fem åren. Tack vare projektet kommer vi att bidra till den europeiska målbilden om att flytta godstransporter från väg till järnväg, säger Nicklas Blidberg.

Läs mer om Shift2Rail och dess underprojekt på vår projektsida